BT探索

 找回密码
 注册
查看: 457|回复: 1

[HDR] 新人猿泰山.2016.2160p.BluRay.x265.10bit.HDR.TrueHD.7.1.Atmos.中文字幕.13.37GB

[复制链接]

3万

主题

4万

帖子

13万

影币

管理员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积分
136773
注册时间
2010-9-1
最后登录
2018-10-21

Medal No.1Medal No.2Medal No.3Medal No.4Medal No.5Medal No.6Medal No.7Medal No.8Medal No.9Medal No.10

发表于 2017-10-10 20:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
海报


导演: 大卫·叶茨
编剧: 埃德加·赖斯·巴勒斯 / 斯图尔特·贝亚蒂耶 / 克雷格·布鲁尔 / 约翰·科里 / 亚当·科扎德
主演: 亚历山大·斯卡斯加德 / 玛格特·罗比 / 塞缪尔·杰克逊 / 克里斯托弗·沃尔兹 / 杰曼·翰苏 / 约翰·赫特 / 艾拉·珀内尔 / 西蒙·拉塞尔·比尔 / 宾利·卡鲁 / 特蕾莎·邱吉尔 / 卡利·内勒
类型: 动作 / 冒险
官方网站: legendoftarzan.com
制片国家/地区: 美国 / 英国 / 加拿大
语言: 英语
上映日期: 2016-07-19(中国大陆) / 2016-07-01(美国)
片长: 110分钟
又名: 新人猿泰山 / 泰山归来:人猿大战 / Tarzan / 泰山传奇:森林争霸(港) / 泰山传奇(台)
IMDb链接: tt0918940

新人猿泰山的剧情简介 · · · · · ·
  故事发生在十九世纪八十年代,自小生长在丛林之中的泰山(亚历山大·斯卡斯加德 Alexander Skarsgård 饰)早已经离开了刚果,回归了人类社会。他同心爱的珍(玛歌特·罗比 Margot Robbie 饰)结婚成家,在英国伦敦过着幸福美满的生活。
  某日,被委任为商务密使的泰山回到了他的老家——刚果丛林,然而,此时的他并不知道,自己在一开始,就落入了邪恶而又狡猾的比利时军官罗姆(克里斯托弗·瓦尔兹 Christoph Waltz 饰)一手策划的阴谋之中。如此一来,不仅仅是泰山,就连珍和他的朋友们亦身处危险之中,泰山能否找回曾经矫健的身手和肆意的野性,将企图伤害他至爱之人的敌人们消灭殆尽呢?

新人猿泰山截图Video
ID                                       : 1
Format                                   : HEVC
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
Format profile                           : Main 10@L5.1@High
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration                                 : 1 h 49 min
Bit rate                                 : 12.0 Mb/s
Width                                    : 3 840 pixels
Height                                   : 1 600 pixels
Display aspect ratio                     : 2.40:1
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth                                : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.081
Stream size                              : 9.20 GiB (69%)
Writing library                          : x265 2.5+17-f8ae7afc1f61:[Windows][GCC 6.2.1][64 bit] 10bit
Encoding settings                        : cpuid=1049087 / frame-threads=4 / numa-pools=12,12 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1600 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-2:-2 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / analysis-reuse-mode=0 / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(40000000,50) / max-cll=1274,315 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Color range                              : Limited
Color primaries                          : BT.2020
Transfer characteristics                 : SMPTE ST 2084
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
Mastering display color primaries        : R: x=0.680000 y=0.320000, G: x=0.265000 y=0.690000, B: x=0.150000 y=0.060000, White point: x=0.312700 y=0.329000
Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000.0000 cd/m2
Maximum Content Light Level              : 1274 cd/m2
Maximum Frame-Average Light Level        : 315 cd/m2

Audio #1
ID                                       : 2
Format                                   : TrueHD
Format profile                           : TrueHD+Atmos / TrueHD
Codec ID                                 : A_TRUEHD
Duration                                 : 1 h 49 min
Bit rate mode                            : Variable
Bit rate                                 : 4 851 kb/s
Maximum bit rate                         : 8 097 kb/s
Channel(s)                               : Object Based / 8 channels
Channel positions                        : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE
Sampling rate                            :  / 48.0 kHz
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 spf)
Compression mode                         : Lossless
Stream size                              : 3.73 GiB (28%)
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No

Audio #2
ID                                       : 3
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Format settings, Endianness              : Big
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 1 h 49 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 384 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 spf)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 302 MiB (2%)
Language                                 : English
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #1
ID                                       : 4
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 47 min
Bit rate                                 : 19.6 kb/s
Count of elements                        : 1880
Stream size                              : 15.1 MiB (0%)
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #2
ID                                       : 5
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 49 min
Bit rate                                 : 15.5 kb/s
Count of elements                        : 1352
Stream size                              : 12.1 MiB (0%)
Language                                 : French
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #3
ID                                       : 6
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 49 min
Bit rate                                 : 19.9 kb/s
Count of elements                        : 1882
Stream size                              : 15.6 MiB (0%)
Language                                 : Italian
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #4
ID                                       : 7
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 49 min
Bit rate                                 : 15.6 kb/s
Count of elements                        : 1352
Stream size                              : 12.2 MiB (0%)
Language                                 : Spanish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #5
ID                                       : 8
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 49 min
Bit rate                                 : 14.4 kb/s
Count of elements                        : 1424
Stream size                              : 11.2 MiB (0%)
Language                                 : Chinese
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #6
ID                                       : 9
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 49 min
Bit rate                                 : 16.3 kb/s
Count of elements                        : 1366
Stream size                              : 12.7 MiB (0%)
Language                                 : Chinese
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #7
ID                                       : 10
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 49 min
Bit rate                                 : 14.2 kb/s
Count of elements                        : 1408
Stream size                              : 11.1 MiB (0%)
Language                                 : Chinese
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #8
ID                                       : 11
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 49 min
Bit rate                                 : 10.2 kb/s
Count of elements                        : 1388
Stream size                              : 7.94 MiB (0%)
Language                                 : Korean
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #9
ID                                       : 12
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 49 min
Bit rate                                 : 16.0 kb/s
Count of elements                        : 1430
Stream size                              : 12.5 MiB (0%)
Language                                 : Spanish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #10
ID                                       : 13
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 49 min
Bit rate                                 : 15.6 kb/s
Count of elements                        : 1420
Stream size                              : 12.2 MiB (0%)
Language                                 : Portuguese
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #11
ID                                       : 14
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 49 min
Bit rate                                 : 8 103 b/s
Count of elements                        : 1426
Stream size                              : 6.33 MiB (0%)
Language                                 : Arabic
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #12
ID                                       : 15
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 49 min
Bit rate                                 : 13.9 kb/s
Count of elements                        : 1410
Stream size                              : 10.9 MiB (0%)
Language                                 : Czech
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #13
ID                                       : 16
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 49 min
Bit rate                                 : 15.0 kb/s
Count of elements                        : 1414
Stream size                              : 11.7 MiB (0%)
Language                                 : Danish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #14
ID                                       : 17
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 49 min
Bit rate                                 : 14.5 kb/s
Count of elements                        : 1400
Stream size                              : 11.3 MiB (0%)
Language                                 : Finnish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #15
ID                                       : 18
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 49 min
Bit rate                                 : 17.6 kb/s
Count of elements                        : 1402
Stream size                              : 13.7 MiB (0%)
Language                                 : Greek
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #16
ID                                       : 19
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 49 min
Bit rate                                 : 15.5 kb/s
Count of elements                        : 1422
Stream size                              : 12.1 MiB (0%)
Language                                 : Hungarian
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #17
ID                                       : 20
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 49 min
Bit rate                                 : 14.8 kb/s
Count of elements                        : 1332
Stream size                              : 11.5 MiB (0%)
Language                                 : Norwegian
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #18
ID                                       : 21
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 49 min
Bit rate                                 : 14.0 kb/s
Count of elements                        : 1362
Stream size                              : 11.0 MiB (0%)
Language                                 : Polish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #19
ID                                       : 22
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 49 min
Bit rate                                 : 15.9 kb/s
Count of elements                        : 1412
Stream size                              : 12.4 MiB (0%)
Language                                 : Portuguese
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #20
ID                                       : 23
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 49 min
Bit rate                                 : 15.6 kb/s
Count of elements                        : 1426
Stream size                              : 12.2 MiB (0%)
Language                                 : Russian
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #21
ID                                       : 24
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 49 min
Bit rate                                 : 15.2 kb/s
Count of elements                        : 1422
Stream size                              : 11.9 MiB (0%)
Language                                 : Swedish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #22
ID                                       : 25
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 40 min
Bit rate                                 : 11.9 kb/s
Count of elements                        : 1595
Stream size                              : 8.55 MiB (0%)
Language                                 : Japanese
Default                                  : No
Forced                                   : No

Menu
00:00:00.000                             : en:0:00:00.000
00:10:56.238                             : en:0:10:56.238
00:20:47.204                             : en:0:20:47.204
00:28:26.287                             : en:0:28:26.287
00:40:49.196                             : en:0:40:49.196
00:51:03.310                             : en:0:51:03.310
01:01:15.296                             : en:1:01:15.296
01:10:22.635                             : en:1:10:22.635
01:20:58.144                             : en:1:20:58.144
01:29:09.344                             : en:1:29:09.344
01:42:06.495                             : en:1:42:06.495

新人猿泰山.2016.2160p.BluRay.x265.10bit.HDR.TrueHD.7.1.Atmos.中文字幕.13.37GB.torrent

67.43 KB, 下载次数: 14

新人猿泰山.2016.2160p.BluRay.x265.10bit.HDR.TrueHD.7.1.Atmos.中文字幕.13.37GB

QQ电影交流群: 498117193

0

主题

15

帖子

25

影币

观众

Rank: 1

积分
25
注册时间
2018-5-11
最后登录
2018-9-11
发表于 2018-5-15 11:20:39 | 显示全部楼层
多謝大大分享~
QQ电影交流群: 498117193
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

BT探索  

GMT+8, 2018-10-22 10:14

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表