BT探索

 找回密码
 注册
查看: 389|回复: 1

[HDR] 金刚:骷髅岛.2017.2160p.BluRay.x265.10bit.HDR.TrueHD.7.1.Atmos.中文字幕.18.11GB

[复制链接]

3万

主题

4万

帖子

13万

影币

管理员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积分
136773
注册时间
2010-9-1
最后登录
2018-10-21

Medal No.1Medal No.2Medal No.3Medal No.4Medal No.5Medal No.6Medal No.7Medal No.8Medal No.9Medal No.10

发表于 2017-11-3 12:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
海报


导演: 乔丹·沃格特-罗伯茨
编剧: 麦克思·鲍伦斯坦 / 约翰·盖汀斯 / 丹·吉尔罗伊 / 德里克·康纳利
主演: 汤姆·希德勒斯顿 / 布丽·拉尔森 / 塞缪尔·杰克逊 / 约翰·古德曼 / 景甜 / 约翰·C·赖利 / 托比·凯贝尔 / 科里·霍金斯 / 汤姆·威尔金森 / 托马斯·曼 / 杰森·米切尔 / 谢伊·惠格姆 / 约翰·奥提兹 / 尤金·科德罗
类型: 动作 / 奇幻 / 冒险
制片国家/地区: 美国 / 中国大陆 / 澳大利亚 / 加拿大
语言: 英语 / 越南语 / 日语
上映日期: 2017-03-24(中国大陆) / 2017-02-28(伦敦首映) / 2017-03-10(美国)
片长: 119分钟
又名: Skull Island
IMDb链接: tt3731562

金刚:骷髅岛的剧情简介 · · · · · ·
  上世纪70年代,一支集结了科考队员、探险家、战地摄影记者、军人的探险队,冒险前往南太平洋上的神秘岛屿——骷髅岛。他们的到来惊扰了岛上之神——史上最大金刚。经过一番惨烈的激战之后,探险队员散落在了岛屿各处。此时,队员们才意识到这次探险并不是一次单纯的科考任务,而是去探索怪兽存在的证明。
  在这片与世隔绝、危险密布的丛林,无数怪异的史前生物暗藏其中,时刻威胁着他们的生命。队员们还遇到了神秘的原始部落,金刚的身世和其守护岛屿的原因也被逐渐揭开,原来,恐怖阴森的骷髅岛上还蛰伏着更凶狠残暴的怪兽……

金刚:骷髅岛截图Video
ID                                       : 1
Format                                   : HEVC
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
Format profile                           : Main 10@L5.1@High
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration                                 : 1 h 58 min
Bit rate                                 : 16.8 Mb/s
Width                                    : 3 840 pixels
Height                                   : 1 600 pixels
Display aspect ratio                     : 2.40:1
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth                                : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.114
Stream size                              : 13.9 GiB (77%)
Writing library                          : x265 2.5+27-0e168bdeb48b:[Windows][GCC 6.2.1][64 bit] 10bit
Encoding settings                        : cpuid=1173503 / frame-threads=4 / numa-pools=20 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1600 / interlace=0 / total-frames=170382 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / analysis-reuse-mode=0 / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(40000000,50) / max-cll=456,151 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Color range                              : Limited
Color primaries                          : BT.2020
Transfer characteristics                 : SMPTE ST 2084
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
Mastering display color primaries        : R: x=0.680000 y=0.320000, G: x=0.265000 y=0.690000, B: x=0.150000 y=0.060000, White point: x=0.312700 y=0.329000
Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000.0000 cd/m2
Maximum Content Light Level              : 456 cd/m2
Maximum Frame-Average Light Level        : 151 cd/m2

Audio #1
ID                                       : 2
Format                                   : TrueHD
Format profile                           : TrueHD+Atmos / TrueHD
Codec ID                                 : A_TRUEHD
Duration                                 : 1 h 58 min
Bit rate mode                            : Variable
Bit rate                                 : 4 218 kb/s
Maximum bit rate                         : 6 912 kb/s
Channel(s)                               : Object Based / 8 channels
Channel positions                        : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE
Sampling rate                            :  / 48.0 kHz
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 spf)
Compression mode                         : Lossless
Stream size                              : 3.49 GiB (19%)
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No

Audio #2
ID                                       : 3
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Format settings, Endianness              : Big
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 1 h 58 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 448 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 spf)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 380 MiB (2%)
Language                                 : English
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #3
ID                                       : 4
Format                                   : AAC
Format/Info                              : Advanced Audio Codec
Format profile                           : LC
Codec ID                                 : A_AAC
Duration                                 : 1 h 58 min
Bit rate                                 : 107 kb/s
Channel(s)                               : 2 channels
Channel positions                        : Front: L R
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 46.875 FPS (1024 spf)
Compression mode                         : Lossy
Delay relative to video                  : 9 ms
Stream size                              : 90.7 MiB (0%)
Title                                    : Commentary with director Jordan Vogt-Roberts
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #1
ID                                       : 5
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 58 min
Bit rate                                 : 31.4 kb/s
Count of elements                        : 3060
Stream size                              : 26.6 MiB (0%)
Title                                    : SDH
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #2
ID                                       : 6
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 57 min
Bit rate                                 : 21.9 kb/s
Count of elements                        : 2420
Stream size                              : 18.4 MiB (0%)
Language                                 : French
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #3
ID                                       : 7
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 57 min
Bit rate                                 : 24.7 kb/s
Count of elements                        : 2468
Stream size                              : 20.8 MiB (0%)
Language                                 : Chinese
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #4
ID                                       : 8
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 58 min
Bit rate                                 : 24.9 kb/s
Count of elements                        : 2566
Stream size                              : 21.0 MiB (0%)
Language                                 : Chinese
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #5
ID                                       : 9
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 57 min
Bit rate                                 : 24.4 kb/s
Count of elements                        : 2586
Stream size                              : 20.6 MiB (0%)
Language                                 : Chinese
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #6
ID                                       : 10
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 57 min
Bit rate                                 : 15.8 kb/s
Count of elements                        : 2540
Stream size                              : 13.3 MiB (0%)
Language                                 : Korean
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #7
ID                                       : 11
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 57 min
Bit rate                                 : 26.5 kb/s
Count of elements                        : 2562
Stream size                              : 22.3 MiB (0%)
Language                                 : Spanish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #8
ID                                       : 12
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 57 min
Bit rate                                 : 26.0 kb/s
Count of elements                        : 2544
Stream size                              : 21.9 MiB (0%)
Language                                 : Portuguese
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #9
ID                                       : 13
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 57 min
Bit rate                                 : 13.7 kb/s
Count of elements                        : 2534
Stream size                              : 11.5 MiB (0%)
Language                                 : Arabic
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #10
ID                                       : 14
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 57 min
Bit rate                                 : 25.1 kb/s
Count of elements                        : 2438
Stream size                              : 21.1 MiB (0%)
Language                                 : Croatian
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #11
ID                                       : 15
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 57 min
Bit rate                                 : 22.5 kb/s
Count of elements                        : 1704
Stream size                              : 19.0 MiB (0%)
Language                                 : Danish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #12
ID                                       : 16
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 57 min
Bit rate                                 : 23.4 kb/s
Count of elements                        : 2512
Stream size                              : 19.8 MiB (0%)
Language                                 : Finnish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #13
ID                                       : 17
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 57 min
Bit rate                                 : 26.3 kb/s
Count of elements                        : 2298
Stream size                              : 22.1 MiB (0%)
Language                                 : Greek
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #14
ID                                       : 18
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 57 min
Bit rate                                 : 21.0 kb/s
Count of elements                        : 2580
Stream size                              : 17.7 MiB (0%)
Language                                 : Hebrew
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #15
ID                                       : 19
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 57 min
Bit rate                                 : 24.9 kb/s
Count of elements                        : 2514
Stream size                              : 21.0 MiB (0%)
Language                                 : Hungarian
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #16
ID                                       : 20
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 57 min
Bit rate                                 : 22.8 kb/s
Count of elements                        : 1940
Stream size                              : 19.2 MiB (0%)
Language                                 : Norwegian
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #17
ID                                       : 21
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 57 min
Bit rate                                 : 26.9 kb/s
Count of elements                        : 2550
Stream size                              : 22.6 MiB (0%)
Language                                 : Portuguese
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #18
ID                                       : 22
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 57 min
Bit rate                                 : 24.5 kb/s
Count of elements                        : 2344
Stream size                              : 20.7 MiB (0%)
Language                                 : Romanian
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #19
ID                                       : 23
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 57 min
Bit rate                                 : 24.0 kb/s
Count of elements                        : 2518
Stream size                              : 20.3 MiB (0%)
Language                                 : Swedish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #20
ID                                       : 24
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 57 min
Bit rate                                 : 25.9 kb/s
Count of elements                        : 2574
Stream size                              : 21.8 MiB (0%)
Language                                 : Thai
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #21
ID                                       : 25
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 57 min
Bit rate                                 : 25.2 kb/s
Count of elements                        : 2420
Stream size                              : 21.2 MiB (0%)
Language                                 : Turkish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #22
ID                                       : 26
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 58 min
Bit rate                                 : 61.3 kb/s
Count of elements                        : 4354
Stream size                              : 51.9 MiB (0%)
Language                                 : Chinese
Default                                  : No
Forced                                   : No

Menu
00:00:00.000                             : en:00:00:00.000
00:08:54.743                             : en:00:08:54.743
00:19:51.774                             : en:00:19:51.774
00:30:01.133                             : en:00:30:01.133
00:40:00.106                             : en:00:40:00.106
00:50:13.260                             : en:00:50:13.260
01:00:49.729                             : en:01:00:49.729
01:10:29.600                             : en:01:10:29.600
01:18:05.890                             : en:01:18:05.890
01:30:12.657                             : en:01:30:12.657
01:39:09.026                             : en:01:39:09.026
01:47:05.836                             : en:01:47:05.836金刚:骷髅岛.2017.2160p.BluRay.x265.10bit.HDR.TrueHD.7.1.Atmos.中文字幕.18.11GB.torrent

91.22 KB, 下载次数: 21

金刚:骷髅岛.2017.2160p.BluRay.x265.10bit.HDR.TrueHD.7.1.Atmos.中文字幕.18.11GB

QQ电影交流群: 498117193

0

主题

15

帖子

25

影币

观众

Rank: 1

积分
25
注册时间
2018-5-11
最后登录
2018-9-11
发表于 2018-5-15 11:19:10 | 显示全部楼层
多謝大大分享~
QQ电影交流群: 498117193
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

BT探索  

GMT+8, 2018-10-22 09:42

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表