BT探索

 找回密码
 注册
查看: 446|回复: 0

[4K] 雷神3.Thor.Ragnarok.2017.2160p.UHD.BluRay.X265.TrueHD.7.1.Atmos.中字.16.22 GB

[复制链接]

3万

主题

4万

帖子

14万

影币

管理员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积分
144748
注册时间
2010-9-1
最后登录
2018-12-18

Medal No.1Medal No.2Medal No.3Medal No.4Medal No.5Medal No.6Medal No.7Medal No.8Medal No.9Medal No.10

发表于 2018-2-24 12:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
海报


导演: 塔伊加·维迪提
编剧: 埃里克·皮尔森 / 克雷格·凯尔 / 克里斯托弗·约斯特 / 斯坦·李 / 拉里·利伯 / 杰克·科比
主演: 克里斯·海姆斯沃斯 / 汤姆·希德勒斯顿 / 凯特·布兰切特 / 伊德里斯·艾尔巴 / 杰夫·高布伦 / 泰莎·汤普森 / 卡尔·厄本 / 马克·鲁弗洛 / 安东尼·霍普金斯 / 本尼迪克特·康伯巴奇 / 塔伊加·维迪提 / 瑞切尔·豪斯 / 克兰西·布朗 / 浅野忠信 / 雷·史蒂文森 / 扎克瑞·莱维 / 卢克·海姆斯沃斯 / 马特·达蒙 / 山姆·尼尔 / 夏洛特·尼克道 / 斯坦·李
类型: 动作 / 奇幻 / 冒险
制片国家/地区: 美国
语言: 英语
上映日期: 2017-11-03(美国/中国大陆) / 2017-10-24(英国)
片长: 130分钟
又名: 雷神索尔3:诸神黄昏(台) / 雷神奇侠3:诸神黄昏(港) / 雷神3:诸神的黄昏 / Thor 3
IMDb链接: tt3501632

雷神3:诸神黄昏的剧情简介 · · · · · ·
  在“索科维亚战役”两年后,索尔(克里斯·海姆斯沃斯 饰)得知诸神黄昏的预言并希望全力阻止火焰巨人苏尔特尔毁灭阿斯加德。索尔与洛基(汤姆·希德勒斯顿 饰)在奇异博士(本尼迪克特·康伯巴奇 饰)的指引下找到了奥丁(安东尼·霍普金斯 饰)。奥丁向他们兄弟二人道出他们还有一位姐姐——“死亡女神”海拉(凯特·布兰切特 饰)。在一场战斗里雷神之锤被海拉所毁,索尔跌下彩虹桥而来到了萨卡星,成为阶下囚。失去了锤子的索尔被逼展开角斗士对决,而对手居然是自己的老战友绿巨人(马克·鲁弗洛 饰)。索尔必须与绿巨人、洛基等人并肩战斗,才能阻止海拉和即将到来的诸神黄昏。

雷神3:诸神黄昏的获奖情况
第16届美国视觉效果协会奖 最佳电影虚拟摄影(提名)
第23届美国评论家选择电影奖 喜剧片最佳男主角(提名) 克里斯·海姆斯沃斯
第4届豆瓣电影年度榜单 评分最高的科幻/动作片(提名)

截图Video
ID                                       : 1
Format                                   : HEVC
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
Format profile                           : Main 10@L5.1@High
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration                                 : 2 h 10 min
Width                                    : 3 840 pixels
Height                                   : 1 608 pixels
Display aspect ratio                     : 2.40:1
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth                                : 10 bits
Writing library                          : x265 2.6+37-1949157705ce:[Windows][GCC 6.3.0][64 bit] 10bit
Encoding settings                        : cpuid=1173503 / frame-threads=4 / numa-pools=16 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1608 / interlace=0 / total-frames=187749 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=24 / keyint=240 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,0) / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-mv-type=0 / copy-pic=1
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Color range                              : Limited
Color primaries                          : BT.2020
Transfer characteristics                 : PQ
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 12830459
FromStats_Duration                       : 02:10:30.698000000
FromStats_FrameCount                     : 187749
FromStats_StreamSize                     : 12558932134
Mastering display color primaries        : Display P3
Mastering display luminance              : min: 0.0000 cd/m2, max: 1000 cd/m2

Audio #1
ID                                       : 2
Format                                   : TrueHD
Format profile                           : TrueHD+Atmos / TrueHD
Codec ID                                 : A_TRUEHD
Bit rate mode                            : Variable
Maximum bit rate                         : 5 889 kb/s
Channel(s)                               : Object Based / 8 channels
Channel positions                        : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE
Sampling rate                            :  / 48.0 kHz
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
Compression mode                         : Lossless
Delay relative to video                  : 32 ms
Title                                    : Atmos
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 4051046
FromStats_Duration                       : 02:10:30.598000000
FromStats_FrameCount                     : 9396717
FromStats_StreamSize                     : 3965264550

Audio #2
ID                                       : 3
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 2 h 10 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 640 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Delay relative to video                  : 31 ms
Stream size                              : 597 MiB (4%)
Title                                    : AC3 5.1
Language                                 : English
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 640000
FromStats_Duration                       : 02:10:30.752000000
FromStats_FrameCount                     : 244711
FromStats_StreamSize                     : 626460160

Text #1
ID                                       : 4
Format                                   : UTF-8
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
Title                                    : Stripped SRT
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 51
FromStats_Duration                       : 02:09:19.364000000
FromStats_FrameCount                     : 1760
FromStats_StreamSize                     : 49767

Text #2
ID                                       : 5
Format                                   : UTF-8
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
Title                                    : SDH SRT
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 57
FromStats_Duration                       : 02:10:11.875000000
FromStats_FrameCount                     : 2081
FromStats_StreamSize                     : 56384

Text #3
ID                                       : 6
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Title                                    : SDH
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 37873
FromStats_Duration                       : 02:10:11.875000000
FromStats_FrameCount                     : 4164
FromStats_StreamSize                     : 36982594

Text #4
ID                                       : 7
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Title                                    : CA
Language                                 : French
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 30430
FromStats_Duration                       : 02:09:29.291000000
FromStats_FrameCount                     : 3184
FromStats_StreamSize                     : 29552464

Text #5
ID                                       : 8
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Title                                    : EU
Language                                 : French
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 26292
FromStats_Duration                       : 02:09:28.958000000
FromStats_FrameCount                     : 3128
FromStats_StreamSize                     : 25532838

Text #6
ID                                       : 9
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Spanish
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 31302
FromStats_Duration                       : 02:09:29.207000000
FromStats_FrameCount                     : 3144
FromStats_StreamSize                     : 30399050

Text #7
ID                                       : 10
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : German
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 33262
FromStats_Duration                       : 02:09:29.041000000
FromStats_FrameCount                     : 3134
FromStats_StreamSize                     : 32302458

Text #8
ID                                       : 11
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Japanese
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 22054
FromStats_Duration                       : 02:09:32.919000000
FromStats_FrameCount                     : 2958
FromStats_StreamSize                     : 21428288

Text #9
ID                                       : 12
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Chinese
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 18338
FromStats_Duration                       : 02:09:28.999000000
FromStats_FrameCount                     : 3138
FromStats_StreamSize                     : 17808825

Text #10
ID                                       : 13
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Chinese
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 20997
FromStats_Duration                       : 02:09:28.915000000
FromStats_FrameCount                     : 3245
FromStats_StreamSize                     : 20391442

Text #11
ID                                       : 14
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Korean
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 15877
FromStats_Duration                       : 02:09:29.291000000
FromStats_FrameCount                     : 3112
FromStats_StreamSize                     : 15419900

Menu
00:00:00.000                             : en:Chapter 1
00:06:20.671                             : en:Chapter 2
00:14:11.642                             : en:Chapter 3
00:22:12.873                             : en:Chapter 4
00:26:43.059                             : en:Chapter 5
00:31:29.721                             : en:Chapter 6
00:35:03.935                             : en:Chapter 7
00:42:49.733                             : en:Chapter 8
00:48:31.533                             : en:Chapter 9
00:59:38.783                             : en:Chapter 10
01:07:57.907                             : en:Chapter 11
01:17:30.604                             : en:Chapter 12
01:27:25.323                             : en:Chapter 13
01:36:08.721                             : en:Chapter 14
01:42:35.732                             : en:Chapter 15
01:49:19.886                             : en:Chapter 16
01:54:57.599                             : en:Chapter 17
02:00:37.521                             : en:Chapter 18

雷神3.Thor.Ragnarok.2017.2160p.UHD.BluRay.X265.TrueHD.7.1.Atmos.中字.16.22 GB.torrent

81.8 KB, 下载次数: 67

雷神3.Thor.Ragnarok.2017.2160p.UHD.BluRay.X265.TrueHD.7.1.Atmos.中字.16.22 GB

QQ电影交流群: 498117193
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

BT探索

GMT+8, 2018-12-19 02:17

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表