BT探索

 找回密码
 注册
查看: 459|回复: 1

[4K] 地球之神奇的一天.DOCU.2160p.BluRay.x265.10bit.HDR.TrueHD.7.1.Atmos.国英双语双字

[复制链接]

3万

主题

4万

帖子

14万

影币

管理员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积分
144428
注册时间
2010-9-1
最后登录
2018-12-16

Medal No.1Medal No.2Medal No.3Medal No.4Medal No.5Medal No.6Medal No.7Medal No.8Medal No.9Medal No.10

发表于 2018-3-10 10:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
海报


导演: 理查德·戴尔 / 彼得·韦柏 / 范立欣
编剧: 弗兰克·科特雷尔·博伊斯 / 严歌苓
主演: 成龙 / 罗伯特·雷德福
类型: 纪录片
制片国家/地区: 中国大陆 / 英国
语言: 汉语普通话 / 英语
上映日期: 2017-08-11(中国大陆)
片长: 94分钟
又名: 地球:奇妙的一天(港)
IMDb链接: tt6238896

地球:神奇的一天的剧情简介 · · · · · ·
  曾成功推出电影《地球》的BBC地球影业带来了令人期待已久的续集——《地球:神奇的一天》,一段揭示自然界惊人力量的神奇旅程。一天内,我们跟随太阳的脚步从世界上最高的山到最远的岛、从野外的丛林走到繁华的城市。由于在电影制作技术上取得的惊人突破,从而我们可以让你能与一群难忘的角色亲密接触;幼年的斑马宝宝想要穿过一条湍急的河流, 英勇的企鹅爸爸每天都要从事一项与大海以性命相搏的工作来抚养家人,一个喜欢在大海里垂直着打瞌睡的抹香鲸家族,还有走在寻找真爱路上的树懒。《地球:神奇的一天》用幽默、亲密、感性而令人惊叹的电影感来讲述地球上这充满你见所未见而无法想象的神奇的每一天。

地球:神奇的一天的获奖情况
第29届美国制片人工会奖 最佳纪录片制片人奖(提名)
第4届豆瓣电影年度榜单 评分最高的纪录片(提名)

截图
Video
ID                                       : 1
Format                                   : HEVC
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
Format profile                           : Main 10@L5.1@High
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration                                 : 1 h 33 min
Bit rate                                 : 23.3 Mb/s
Width                                    : 3 840 pixels
Height                                   : 2 160 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 24.000 FPS
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth                                : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.117
Stream size                              : 15.3 GiB (76%)
Writing library                          : x265 2.7+3-0b781d592c8e:[Windows][GCC 6.3.0][64 bit] 10bit
Encoding settings                        : cpuid=1173503 / frame-threads=4 / numa-pools=20 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x2160 / interlace=0 / total-frames=134976 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=1 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,50) / max-cll=1000,217 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-mv-type=0 / copy-pic=1
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Color range                              : Limited
Color primaries                          : BT.2020
Transfer characteristics                 : PQ
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
Mastering display color primaries        : Display P3
Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2
Maximum Content Light Level              : 1000 cd/m2
Maximum Frame-Average Light Level        : 217 cd/m2

Audio #1
ID                                       : 2
Format                                   : TrueHD
Format profile                           : TrueHD+Atmos / TrueHD
Codec ID                                 : A_TRUEHD
Duration                                 : 1 h 33 min
Bit rate mode                            : Variable
Bit rate                                 : 6 085 kb/s
Maximum bit rate                         : 9 063 kb/s
Channel(s)                               : Object Based / 8 channels
Channel positions                        : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE
Sampling rate                            :  / 48.0 kHz
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
Compression mode                         : Lossless
Stream size                              : 3.98 GiB (20%)
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No

Audio #2
ID                                       : 3
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 1 h 33 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 640 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 429 MiB (2%)
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #3
ID                                       : 4
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 1 h 33 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 448 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 300 MiB (1%)
Language                                 : Chinese
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #1
ID                                       : 5
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 27 min
Bit rate                                 : 24.6 kb/s
Count of elements                        : 1182
Stream size                              : 15.4 MiB (0%)
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #2
ID                                       : 6
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 28 min
Bit rate                                 : 14.6 kb/s
Count of elements                        : 904
Stream size                              : 9.29 MiB (0%)
Language                                 : Chinese
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #3
ID                                       : 7
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 28 min
Bit rate                                 : 22.1 kb/s
Count of elements                        : 906
Stream size                              : 14.0 MiB (0%)
Language                                 : French
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #4
ID                                       : 8
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 28 min
Bit rate                                 : 22.2 kb/s
Count of elements                        : 906
Stream size                              : 14.1 MiB (0%)
Language                                 : Spanish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Menu
00:00:00.000                             : en:00:00:00.000
00:08:41.500                             : en:00:08:41.500
00:16:49.958                             : en:00:16:49.958
00:22:36.375                             : en:00:22:36.375
00:29:06.417                             : en:00:29:06.417
00:33:43.583                             : en:00:33:43.583
00:36:21.125                             : en:00:36:21.125
00:43:47.333                             : en:00:43:47.333
00:47:47.500                             : en:00:47:47.500
00:51:54.958                             : en:00:51:54.958
00:57:49.708                             : en:00:57:49.708
01:02:39.125                             : en:01:02:39.125
01:06:01.958                             : en:01:06:01.958
01:12:09.333                             : en:01:12:09.333
01:16:30.208                             : en:01:16:30.208
01:22:03.167                             : en:01:22:03.167地球之神奇的一天.DOCU.2160p.BluRay.x265.10bit.HDR.TrueHD.7.1.Atmos.国英双语双字.torrent

51.37 KB, 下载次数: 41

地球之神奇的一天.DOCU.2160p.BluRay.x265.10bit.HDR.TrueHD.7.1.Atmos.国英双语双字

QQ电影交流群: 498117193

0

主题

1

帖子

11

影币

观众

Rank: 1

积分
11
注册时间
2018-5-13
最后登录
2018-6-10
发表于 2018-5-13 19:28:28 | 显示全部楼层
下载一个试试~~谢谢分享
QQ电影交流群: 498117193
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

BT探索

GMT+8, 2018-12-16 12:06

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表