BT探索

 找回密码
 注册
查看: 300|回复: 0

[REMUX] 完美音调3.Pitch.Perfect.3.2017.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-X.7.1-FGT.24.25 GB

[复制链接]

3万

主题

4万

帖子

14万

影币

管理员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积分
144425
注册时间
2010-9-1
最后登录
2018-12-16

Medal No.1Medal No.2Medal No.3Medal No.4Medal No.5Medal No.6Medal No.7Medal No.8Medal No.9Medal No.10

发表于 2018-3-12 08:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
海报


导演: 翠西·西埃
编剧: 凯·加农 / 麦克·怀特 / 米奇·拉普金
主演: 安娜·肯德里克 / 蕾蓓尔·威尔森 / 布兰特妮·斯诺 / 安娜·坎普 / 海莉·斯坦菲尔德 / 伊丝特尔·迪恩 / 汉娜·梅·李 / 凯莉·杰科 / 雪莉·芮格娜 / 克莉希·菲茨 / 伊丽莎白·班克斯 / 约翰·迈克尔·辛吉斯 / 约翰·利思戈 / 马特·兰特尔 / 盖·布耐特 / 亚历克西斯·克纳普 / D·J·哈立德 / 特洛伊·伊恩·霍尔 / 迈克尔·罗斯 / 杰西卡·查芬 / 莫伊塞斯·阿里亚斯 / 德里克·梅恩 / 鲁比·罗丝 / 安迪·阿洛 / 温泽拉·乔伊 / 凯恩·马诺利 / 杰米·雷内尔 / 维布尔·弗利茨杰拉德
类型: 喜剧 / 音乐
制片国家/地区: 美国
语言: 英语
上映日期: 2017-12-22(美国)
片长: 93分钟
又名: 歌喉赞3(台) / 完美巨声帮3(港)
IMDb链接: tt4765284

完美音调3的剧情简介 · · · · · ·
  第二部热卖,第三部无悬念启动,环球正在与系列前两部编剧凯伊·坎农敲定合同,希望她回归创作剧本。演员方面,海莉·斯坦菲尔德回归,安娜·肯德里克和瑞贝尔·威尔森尚未确认,不过后者表达了继续出演“胖艾米”的意愿。导演人选也没有确定。

截图
Video
ID                                       : 1
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format profile                           : High@L4.1
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, CABAC                   : Yes
Format settings, ReFrames                : 4 frames
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration                                 : 1 h 33 min
Bit rate mode                            : Variable
Bit rate                                 : 25.9 Mb/s
Maximum bit rate                         : 28.0 Mb/s
Width                                    : 1 920 pixels
Height                                   : 1 080 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.521
Stream size                              : 16.8 GiB (69%)
Title                                    : Pitch.Perfect.3.2017.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-X.7.1-FGT
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #1
ID                                       : 2
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Format profile                           : X / MA / Core
Codec ID                                 : A_DTS
Duration                                 : 1 h 33 min
Bit rate mode                            : Variable / Variable / Constant
Bit rate                                 : 5 334 kb/s / 5 334 kb/s / 1 509 kb/s
Channel(s)                               : Object Based / 8 channels / 6 channels
Channel positions                        : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            :  / 48.0 kHz / 48.0 kHz
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                                :  / 24 bits / 24 bits
Compression mode                         :  / Lossless / Lossy
Stream size                              : 3.47 GiB (14%)
Title                                    : Pitch.Perfect.3.2017.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-X.7.1-FGT
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No

Audio #2
ID                                       : 3
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Codec ID                                 : A_DTS
Duration                                 : 1 h 33 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 1 509 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                                : 24 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 1 004 MiB (4%)
Title                                    : Pitch.Perfect.3.2017.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-X.7.1-FGT
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #3
ID                                       : 4
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Format profile                           : HRA / Core
Codec ID                                 : A_DTS
Duration                                 : 1 h 33 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 2 046 kb/s / 1 509 kb/s
Channel(s)                               : 8 channels / 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                                : 24 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 1.33 GiB (5%)
Title                                    : Pitch.Perfect.3.2017.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-X.7.1-FGT
Language                                 : Spanish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #4
ID                                       : 5
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Codec ID                                 : A_DTS
Duration                                 : 1 h 33 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 1 509 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                                : 24 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 1 004 MiB (4%)
Title                                    : Pitch.Perfect.3.2017.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-X.7.1-FGT
Language                                 : Spanish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #5
ID                                       : 6
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Codec ID                                 : A_DTS
Duration                                 : 1 h 33 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 768 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                                : 24 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 511 MiB (2%)
Title                                    : Pitch.Perfect.3.2017.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-X.7.1-FGT
Language                                 : French
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #6
ID                                       : 7
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 1 h 33 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 192 kb/s
Channel(s)                               : 2 channels
Channel positions                        : Front: L R
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 128 MiB (1%)
Title                                    : Pitch.Perfect.3.2017.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-X.7.1-FGT
Language                                 : English
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #1
ID                                       : 8
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 27 min
Bit rate                                 : 66.6 kb/s
Count of elements                        : 4222
Stream size                              : 41.7 MiB (0%)
Title                                    : English-PGS
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No

Text #2
ID                                       : 9
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 32 min
Bit rate                                 : 48.0 kb/s
Count of elements                        : 3318
Stream size                              : 31.6 MiB (0%)
Title                                    : Spanish-PGS
Language                                 : Spanish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #3
ID                                       : 10
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 32 min
Bit rate                                 : 48.5 kb/s
Count of elements                        : 3717
Stream size                              : 31.9 MiB (0%)
Title                                    : French-PGS
Language                                 : French
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #4
ID                                       : 11
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 32 min
Bit rate                                 : 10.5 kb/s
Count of elements                        : 670
Stream size                              : 6.91 MiB (0%)
Title                                    : Spanish-FORCED-PGS
Language                                 : Spanish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #5
ID                                       : 12
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 32 min
Bit rate                                 : 10.7 kb/s
Count of elements                        : 760
Stream size                              : 7.05 MiB (0%)
Title                                    : French-FORCED-PGS
Language                                 : French
Default                                  : No
Forced                                   : No

Menu
00:00:00.000                             : en:Chapter 01
00:02:38.533                             : en:Chapter 02
00:05:18.318                             : en:Chapter 03
00:09:31.529                             : en:Chapter 04
00:14:15.563                             : en:Chapter 05
00:16:55.431                             : en:Chapter 06
00:19:09.940                             : en:Chapter 07
00:24:51.656                             : en:Chapter 08
00:29:26.765                             : en:Chapter 09
00:34:33.112                             : en:Chapter 10
00:38:41.402                             : en:Chapter 11
00:45:50.831                             : en:Chapter 12
00:50:31.611                             : en:Chapter 13
00:55:42.547                             : en:Chapter 14
00:59:15.468                             : en:Chapter 15
01:05:01.188                             : en:Chapter 16
01:09:42.052                             : en:Chapter 17
01:15:24.728                             : en:Chapter 18
01:19:25.927                             : en:Chapter 19
01:26:20.175                             : en:Chapter 20

Pitch.Perfect.3.2017.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-X.7.1.torrent

61.16 KB, 下载次数: 34

QQ电影交流群: 498117193
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

BT探索

GMT+8, 2018-12-16 11:55

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表