BT探索

 找回密码
 注册
查看: 289|回复: 0

[REMUX] 缩小人生.Downsizing.2017.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT.31.57 GB

[复制链接]

3万

主题

4万

帖子

14万

影币

管理员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积分
144425
注册时间
2010-9-1
最后登录
2018-12-16

Medal No.1Medal No.2Medal No.3Medal No.4Medal No.5Medal No.6Medal No.7Medal No.8Medal No.9Medal No.10

发表于 2018-3-13 09:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
海报


导演: 亚历山大·佩恩
编剧: 亚历山大·佩恩 / 吉姆·泰勒
主演: 马特·达蒙 / 克里斯托弗·沃尔兹 / 周洪 / 克里斯汀·韦格 / 罗夫·拉斯加德 / 英洁德·埃格伯格 / 乌多·基尔 / 索伦·比尔马克 / 杰妮·霍蒂谢尔 / 杰森·苏戴奇斯 / 玛莉贝丝·梦露 / 菲尔·里夫斯 / 布里盖特·伦迪·佩恩 / 詹姆斯·范德比克 / 艾丽森·J·帕尔默 / 蒂姆·德里斯科尔 / 凯文·孔克尔 / 派崔克·盖勒 / 安娜·玛丽·考克斯 / 罗兰·马丁 / 尼尔·帕特里克·哈里斯 / 劳拉·邓恩 / 南希·纳什 / 玛格·马丁戴尔 / 凯瑞·肯妮 / 唐·雷克 / 玛丽·凯·普莱斯
类型: 剧情 / 喜剧 / 科幻
制片国家/地区: 美国
语言: 英语
上映日期: 2017-08-30(威尼斯电影节) / 2017-12-22(美国)
片长: 135分钟
又名: 缩身 / 缩水人间(港) / 谁缩小了我的老公(豆友译名)
IMDb链接: tt1389072

缩小人生的剧情简介 · · · · · ·
  在《缩身》中,亚历山大·佩恩描写了一对财政紧张的夫妇,为了节省开支他们决定“缩身”——把自己变得更小,这样日常消耗也就少多了。然而在缩身开始前的最后一秒,妻子退怯了,只有丈夫进行了缩身。由此带来的结果是,迷你小丈夫(马特·戴蒙)与妻子在很多方面开始出现不和谐,夫妻关系陷入紧张。

缩小人生的获奖情况
第74届威尼斯电影节 主竞赛单元 金狮奖 (提名) 亚历山大·佩恩
第75届金球奖 电影类 最佳女配角(提名) 周洪
第24届美国演员工会奖 电影奖 最佳女配角(提名) 周洪

截图
Video
ID                                       : 1
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format profile                           : High@L4.1
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, CABAC                   : Yes
Format settings, ReFrames                : 4 frames
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration                                 : 2 h 15 min
Bit rate mode                            : Variable
Bit rate                                 : 24.9 Mb/s
Maximum bit rate                         : 30.0 Mb/s
Width                                    : 1 920 pixels
Height                                   : 1 080 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.501
Stream size                              : 23.5 GiB (75%)
Title                                    : Downsizing.2017.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #1
ID                                       : 2
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Format profile                           : MA / Core
Codec ID                                 : A_DTS
Duration                                 : 2 h 15 min
Bit rate mode                            : Variable / Constant
Bit rate                                 : 4 370 kb/s / 1 509 kb/s
Channel(s)                               : 8 channels / 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                                : 24 bits
Compression mode                         : Lossless / Lossy
Stream size                              : 4.13 GiB (13%)
Title                                    : Downsizing.2017.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No

Audio #2
ID                                       : 3
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Codec ID                                 : A_DTS
Duration                                 : 2 h 15 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 1 509 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                                : 24 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 1.43 GiB (5%)
Title                                    : Downsizing.2017.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #3
ID                                       : 4
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 2 h 15 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 640 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 620 MiB (2%)
Title                                    : Downsizing.2017.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
Language                                 : English
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #4
ID                                       : 5
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 2 h 15 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 640 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 620 MiB (2%)
Title                                    : Downsizing.2017.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
Language                                 : Spanish
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #5
ID                                       : 6
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 2 h 15 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 640 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 620 MiB (2%)
Title                                    : Downsizing.2017.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
Language                                 : French
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #6
ID                                       : 7
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 2 h 15 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 640 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 620 MiB (2%)
Title                                    : Downsizing.2017.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
Language                                 : Portuguese
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #1
ID                                       : 8
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 2 h 4 min
Bit rate                                 : 37.1 kb/s
Count of elements                        : 3270
Stream size                              : 33.2 MiB (0%)
Title                                    : English-PGS
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No

Text #2
ID                                       : 9
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 2 h 7 min
Bit rate                                 : 40.8 kb/s
Count of elements                        : 3661
Stream size                              : 37.1 MiB (0%)
Title                                    : English-SDH-PGS
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #3
ID                                       : 10
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 2 h 14 min
Bit rate                                 : 32.9 kb/s
Count of elements                        : 3120
Stream size                              : 31.7 MiB (0%)
Title                                    : Spanish-PGS
Language                                 : Spanish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #4
ID                                       : 11
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 2 h 14 min
Bit rate                                 : 735 b/s
Count of elements                        : 74
Stream size                              : 724 KiB (0%)
Title                                    : Spanish-FORCED-PGS
Language                                 : Spanish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #5
ID                                       : 12
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 2 h 14 min
Bit rate                                 : 36.4 kb/s
Count of elements                        : 3498
Stream size                              : 35.1 MiB (0%)
Title                                    : French-PGS
Language                                 : French
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #6
ID                                       : 13
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 2 h 14 min
Bit rate                                 : 789 b/s
Count of elements                        : 76
Stream size                              : 778 KiB (0%)
Title                                    : French-FORCED-PGS
Language                                 : French
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #7
ID                                       : 14
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 2 h 14 min
Bit rate                                 : 27.4 kb/s
Count of elements                        : 3124
Stream size                              : 26.4 MiB (0%)
Title                                    : Portuguese-PGS
Language                                 : Portuguese
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #8
ID                                       : 15
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 2 h 14 min
Bit rate                                 : 678 b/s
Count of elements                        : 74
Stream size                              : 668 KiB (0%)
Title                                    : Portuguese-FORCED-PGS
Language                                 : Portuguese
Default                                  : No
Forced                                   : No

Menu
00:00:00.000                             : en:Chapter 01
00:06:13.539                             : en:Chapter 02
00:10:38.346                             : en:Chapter 03
00:16:24.483                             : en:Chapter 04
00:22:14.666                             : en:Chapter 05
00:30:23.905                             : en:Chapter 06
00:38:44.363                             : en:Chapter 07
00:42:38.597                             : en:Chapter 08
00:47:36.687                             : en:Chapter 09
00:55:08.722                             : en:Chapter 10
01:04:35.830                             : en:Chapter 11
01:13:11.595                             : en:Chapter 12
01:21:13.201                             : en:Chapter 13
01:28:00.775                             : en:Chapter 14
01:33:25.308                             : en:Chapter 15
01:41:42.513                             : en:Chapter 16
01:44:11.870                             : en:Chapter 17
01:51:54.374                             : en:Chapter 18
01:58:36.442                             : en:Chapter 19
02:08:58.856                             : en:Chapter 20

Downsizing.2017.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1.torrent

79.48 KB, 下载次数: 28

QQ电影交流群: 498117193
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

BT探索

GMT+8, 2018-12-16 11:04

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表