BT探索

 找回密码
 注册
查看: 324|回复: 0

[REMUX] 公牛历险记.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos.中文字幕.50.87 GB

[复制链接]

3万

主题

4万

帖子

14万

影币

管理员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积分
144428
注册时间
2010-9-1
最后登录
2018-12-16

Medal No.1Medal No.2Medal No.3Medal No.4Medal No.5Medal No.6Medal No.7Medal No.8Medal No.9Medal No.10

发表于 2018-3-14 12:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
海报


导演: 卡洛斯·沙尔丹哈
编剧: 罗伯特·L·贝尔德 / 蒂姆·费德勒尔 / 布拉德·科普兰 / 罗恩·伯奇 / 大卫·基德 / 唐·莱默 / 曼罗·里夫 / 罗伯特·劳森
主演: 约翰·塞纳 / 凯特·麦克金农 / 莉莉·戴 / 鲍比·坎纳瓦尔 / 安东尼·安德森 / 大卫·田纳特 / 吉娜·罗德里格兹 / 戴维德·迪格斯 / 加布里埃尔·伊格莱西亚斯 / 杰洛德·卡尔迈克 / 劳尔·埃斯帕扎 / 米格尔·安赫尔·西尔维斯特 / 弗卢拉·博格 / 莎莉·菲利普斯 / 波瑞斯·科乔 / 杰克·戈尔 / 杰特·尤尔根斯米尔 / 奈尔·迪亚兹 / 科林·H·墨菲 / 卡洛斯·沙尔丹哈 / 杰瑞米·西斯托 / 路易斯·卡洛斯·德拉·隆巴纳 / 胡安内斯 / 茱莉亚·斯卡帕·萨尔达尼亚 / 拉斐尔·斯卡帕·萨尔达尼亚 / 卡拉·马丁内斯 / 乔迪·卡巴勒罗 / 玛丽亚·佩拉莫尔 / 娜扎宁·霍马 / 安德烈亚斯·A·埃斯帕萨 / 詹姆斯·帕伦博 / 伯纳多·德·保拉 / 贝莉塔·莫里诺 / 蒂姆·诺德奎斯特 / 阿尔瓦罗·门多萨 / 卡洛斯·雷格-普拉扎 / 辛迪·斯拉特里 / 杰森·弗里基奥内 / 苏珊娜·巴列斯特罗斯 / 安娜·帕特丽夏·加梅斯
类型: 喜剧 / 动画 / 冒险
制片国家/地区: 美国
语言: 英语
上映日期: 2018-01-19(中国大陆) / 2017-12-15(美国)
片长: 108分钟
又名: 萌牛费迪南(台) / 快D啦牛牛(港) / 费迪南德的故事 / 公牛费迪南德 / 小牛费迪南 / The Story of Ferdinand
IMDb链接: tt3411444

公牛历险记的剧情简介 · · · · · ·
  影片根据曼罗·里夫1936年经典童书《爱花的牛》改编,讲述西班牙一头名为“费迪南德”(约翰·塞纳 John Cena 配音)的公牛的爆笑历险故事。费迪南德体型健壮,但却心地善良性格温和,它被误认为是危险的野兽,从而被捕送往他乡被逼做一只“斗牛”。为回到家人身边,他不得不踏上了一场终极冒险旅程……

公牛历险记的获奖情况
第90届奥斯卡金像奖 最佳动画长片(提名) 卡洛斯·沙尔丹哈
第75届金球奖 电影类 最佳动画长片(提名)
第45届动画安妮奖 最佳剪辑(提名) 哈里·希特内 / 蒂姆·诺德奎斯特


截图

Video
ID                                       : 1
Format                                   : HEVC
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
Format profile                           : Main 10@L5.1@High
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration                                 : 1 h 48 min
Bit rate                                 : 47.8 Mb/s
Width                                    : 3 840 pixels
Height                                   : 2 160 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth                                : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.240
Stream size                              : 36.1 GiB (71%)
Title                                    : Ferdinand.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Writing library                          : ATEME Titan File 3.8.13 (4.8.13.0)      
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Color range                              : Limited
Color primaries                          : BT.2020
Transfer characteristics                 : PQ
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
Mastering display color primaries        : Display P3
Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2

Audio #1
ID                                       : 2
Format                                   : TrueHD
Format profile                           : TrueHD+Atmos / TrueHD
Codec ID                                 : A_TRUEHD
Duration                                 : 1 h 48 min
Bit rate mode                            : Variable
Bit rate                                 : 4 407 kb/s
Maximum bit rate                         : 7 644 kb/s
Channel(s)                               : Object Based / 8 channels
Channel positions                        : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE
Sampling rate                            :  / 48.0 kHz
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
Compression mode                         : Lossless
Delay relative to video                  : 32 ms
Stream size                              : 3.33 GiB (7%)
Title                                    : Ferdinand.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No

Audio #2
ID                                       : 3
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Format profile                           : MA / Core
Codec ID                                 : A_DTS
Duration                                 : 1 h 48 min
Bit rate mode                            : Variable / Constant
Bit rate                                 : 3 941 kb/s / 1 509 kb/s
Channel(s)                               : 8 channels / 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                                : 24 bits
Compression mode                         : Lossless / Lossy
Stream size                              : 2.98 GiB (6%)
Title                                    : Ferdinand.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #3
ID                                       : 4
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 1 h 48 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 640 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Delay relative to video                  : 32 ms
Stream size                              : 495 MiB (1%)
Title                                    : Ferdinand.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : English
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #4
ID                                       : 5
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 1 h 48 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 448 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 346 MiB (1%)
Title                                    : Ferdinand.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : English
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #5
ID                                       : 6
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 1 h 48 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 448 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 346 MiB (1%)
Title                                    : Ferdinand.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : Spanish
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #6
ID                                       : 7
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Codec ID                                 : A_DTS
Duration                                 : 1 h 48 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 768 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                                : 24 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 594 MiB (1%)
Title                                    : Ferdinand.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : French
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #7
ID                                       : 8
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Codec ID                                 : A_DTS
Duration                                 : 1 h 48 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 768 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                                : 24 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 594 MiB (1%)
Title                                    : Ferdinand.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : Spanish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #8
ID                                       : 9
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Codec ID                                 : A_DTS
Duration                                 : 1 h 48 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 768 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                                : 24 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 594 MiB (1%)
Title                                    : Ferdinand.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : Danish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #9
ID                                       : 10
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Codec ID                                 : A_DTS
Duration                                 : 1 h 48 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 768 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                                : 24 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 594 MiB (1%)
Title                                    : Ferdinand.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : Dutch
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #10
ID                                       : 11
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Codec ID                                 : A_DTS
Duration                                 : 1 h 48 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 768 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                                : 24 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 594 MiB (1%)
Title                                    : Ferdinand.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : Finnish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #11
ID                                       : 12
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Codec ID                                 : A_DTS
Duration                                 : 1 h 48 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 768 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                                : 24 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 594 MiB (1%)
Title                                    : Ferdinand.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : German
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #12
ID                                       : 13
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Codec ID                                 : A_DTS
Duration                                 : 1 h 48 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 768 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                                : 24 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 594 MiB (1%)
Title                                    : Ferdinand.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : Italian
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #13
ID                                       : 14
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Codec ID                                 : A_DTS
Duration                                 : 1 h 48 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 768 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                                : 24 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 594 MiB (1%)
Title                                    : Ferdinand.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : Norwegian
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #14
ID                                       : 15
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Codec ID                                 : A_DTS
Duration                                 : 1 h 48 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 768 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                                : 24 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 594 MiB (1%)
Title                                    : Ferdinand.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : Swedish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #15
ID                                       : 16
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 1 h 48 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 448 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 346 MiB (1%)
Title                                    : Ferdinand.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : Chinese
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #16
ID                                       : 17
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 1 h 48 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 448 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 346 MiB (1%)
Title                                    : Ferdinand.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : Czech
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #17
ID                                       : 18
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Codec ID                                 : A_DTS
Duration                                 : 1 h 48 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 768 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                                : 24 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 594 MiB (1%)
Title                                    : Ferdinand.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : Dutch
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #18
ID                                       : 19
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 1 h 48 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 448 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 346 MiB (1%)
Title                                    : Ferdinand.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : Chinese
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #19
ID                                       : 20
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 1 h 48 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 448 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 346 MiB (1%)
Title                                    : Ferdinand.2017.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : Polish
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #1
ID                                       : 21
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 43 min
Bit rate                                 : 40.2 kb/s
Count of elements                        : 3660
Stream size                              : 29.6 MiB (0%)
Title                                    : English-PGS
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No

Text #2
ID                                       : 22
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 46 min
Bit rate                                 : 25.7 kb/s
Count of elements                        : 2276
Stream size                              : 19.6 MiB (0%)
Title                                    : Spanish-PGS
Language                                 : Spanish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #3
ID                                       : 23
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 46 min
Bit rate                                 : 24.0 kb/s
Count of elements                        : 2194
Stream size                              : 18.3 MiB (0%)
Title                                    : French-PGS
Language                                 : French
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #4
ID                                       : 24
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 46 min
Bit rate                                 : 24.5 kb/s
Count of elements                        : 2264
Stream size                              : 18.7 MiB (0%)
Title                                    : Spanish-PGS
Language                                 : Spanish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #5
ID                                       : 25
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 46 min
Bit rate                                 : 24.9 kb/s
Count of elements                        : 1920
Stream size                              : 19.0 MiB (0%)
Title                                    : Danish-PGS
Language                                 : Danish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #6
ID                                       : 26
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 46 min
Bit rate                                 : 22.4 kb/s
Count of elements                        : 2038
Stream size                              : 17.1 MiB (0%)
Title                                    : Dutch-PGS
Language                                 : Dutch
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #7
ID                                       : 27
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 46 min
Bit rate                                 : 22.8 kb/s
Count of elements                        : 2276
Stream size                              : 17.4 MiB (0%)
Title                                    : Finnish-PGS
Language                                 : Finnish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #8
ID                                       : 28
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 46 min
Bit rate                                 : 25.7 kb/s
Count of elements                        : 2184
Stream size                              : 19.6 MiB (0%)
Title                                    : German-PGS
Language                                 : German
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #9
ID                                       : 29
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 46 min
Bit rate                                 : 25.3 kb/s
Count of elements                        : 2294
Stream size                              : 19.3 MiB (0%)
Title                                    : Italian-PGS
Language                                 : Italian
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #10
ID                                       : 30
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 46 min
Bit rate                                 : 23.7 kb/s
Count of elements                        : 2294
Stream size                              : 18.1 MiB (0%)
Title                                    : Norwegian-PGS
Language                                 : Norwegian
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #11
ID                                       : 31
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 46 min
Bit rate                                 : 25.2 kb/s
Count of elements                        : 2296
Stream size                              : 19.3 MiB (0%)
Title                                    : Swedish-PGS
Language                                 : Swedish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #12
ID                                       : 32
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 46 min
Bit rate                                 : 18.9 kb/s
Count of elements                        : 2298
Stream size                              : 14.4 MiB (0%)
Title                                    : Chinese-PGS
Language                                 : Chinese
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #13
ID                                       : 33
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 46 min
Bit rate                                 : 23.6 kb/s
Count of elements                        : 2294
Stream size                              : 18.0 MiB (0%)
Title                                    : Czech-PGS
Language                                 : Czech
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #14
ID                                       : 34
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 46 min
Bit rate                                 : 20.1 kb/s
Count of elements                        : 2306
Stream size                              : 15.3 MiB (0%)
Title                                    : Chinese-PGS
Language                                 : Chinese
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #15
ID                                       : 35
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 1 h 46 min
Bit rate                                 : 25.0 kb/s
Count of elements                        : 2236
Stream size                              : 19.1 MiB (0%)
Title                                    : Polish-PGS
Language                                 : Polish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Menu
00:00:00.000                             : en:Chapter 1
00:03:37.800                             : en:Chapter 2
00:08:10.281                             : en:Chapter 3
00:11:51.460                             : en:Chapter 4
00:16:23.524                             : en:Chapter 5
00:24:14.870                             : en:Chapter 6
00:28:30.458                             : en:Chapter 7
00:34:03.124                             : en:Chapter 8
00:37:53.187                             : en:Chapter 9
00:40:54.160                             : en:Chapter 10
00:44:55.359                             : en:Chapter 11
00:49:15.994                             : en:Chapter 12
00:53:27.245                             : en:Chapter 13
00:59:40.952                             : en:Chapter 14
01:03:20.671                             : en:Chapter 15
01:06:23.270                             : en:Chapter 16
01:09:19.822                             : en:Chapter 17
01:12:18.917                             : en:Chapter 18
01:17:33.940                             : en:Chapter 19
01:20:55.058                             : en:Chapter 20
01:25:33.837                             : en:Chapter 21
01:30:38.391                             : en:Chapter 22
01:36:01.839                             : en:Chapter 23
01:38:01.166                             : en:Chapter 24

公牛历险记.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos.中文字幕.50.87 GB.torrent

127.73 KB, 下载次数: 19

公牛历险记.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos.中文字幕.50.87 GB

QQ电影交流群: 498117193
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

BT探索

GMT+8, 2018-12-16 12:33

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表