BT探索

 找回密码
 注册
查看: 411|回复: 0

[HDR] 油脂.Grease.1978.2160p.BluRay.x265.10bit.HDR.TrueHD.5.1-IA.中文字幕.27.87 GB

[复制链接]

4万

主题

4万

帖子

1万

在线时间

管理员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积分
137117
注册时间
2010-9-1
最后登录
2018-10-19

Medal No.1Medal No.2Medal No.3Medal No.4Medal No.5Medal No.6Medal No.7Medal No.8Medal No.9Medal No.10

发表于 2018-4-24 20:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
海报


导演: 兰德尔·克莱泽
编剧: Bronte Woodard / Jim Jacobs / Warren Casey / 阿伦·卡尔
主演: 约翰·特拉沃尔塔 / 奥莉维亚·纽顿-约翰 / 斯托卡特·詹宁
类型: 爱情 / 歌舞
制片国家/地区: 美国
语言: 英语
上映日期: 1978-06-16
片长: 110 分钟
又名: 火爆浪子
IMDb链接: tt0077631

油脂的剧情简介 · · · · · ·
  活泼纯真的澳大利亚姑娘珊迪·奥森(奥莉维亚·纽顿-约翰 Olivia Newton-John饰)在暑假去美国游玩时,邂逅了学校“硬汉帮”的老大丹尼·祖克(约翰·特拉沃塔 John Travolta饰)。对丹尼一见钟情的珊迪,极不情愿地与丹尼吻别后踏上了回家的归途。一段青 涩甜蜜的初恋,就这样随着炎热的夏天结束了。然而峰回路转,桑迪的父母决定移居美国,更令桑迪激动的是,她发现自己居然和丹尼在同一所学校读书。为了追求丹尼,原本端庄稳重的珊迪变得赶时髦潮流,也故意和全校有名的帅气运动员约会。然而事情却不像珊迪期望的那样进行着。
  本片荣获1979年第51届奥斯卡金像奖最佳原创歌曲提名,1979年第36届金球奖电影类-音乐喜剧类最佳影片提名、最佳女主角提名等多项大奖。

油脂的获奖情况
第51届奥斯卡金像奖 最佳原创歌曲(提名) John Farrar

截图
Video
ID                                       : 1
Format                                   : HEVC
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
Format profile                           : Main [email protected]@High
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration                                 : 1 h 50 min
Width                                    : 3 840 pixels
Height                                   : 1 600 pixels
Display aspect ratio                     : 2.40:1
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth                                : 10 bits
Writing library                          : x265 2.7+3-9086c8a3e76d:[Windows][GCC 8.0.1][64 bit] 10bit
Encoding settings                        : cpuid=1173503 / frame-threads=4 / numa-pools=16 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1600 / interlace=0 / total-frames=158908 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=24 / keyint=240 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,1) / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-mv-type=0 / copy-pic=1
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Color range                              : Limited
Color primaries                          : bt.2020
Transfer characteristics                 : PQ
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 30912726
FromStats_Duration                       : 01:50:27.788000000
FromStats_FrameCount                     : 158908
FromStats_StreamSize                     : 25610374429
Mastering display color primaries        : Display P3
Mastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2

Audio #1
ID                                       : 2
Format                                   : TrueHD
Codec ID                                 : A_TRUEHD
Duration                                 : 1 h 50 min
Bit rate mode                            : Variable
Maximum bit rate                         : 4 683 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
Compression mode                         : Lossless
Title                                    : Atmos 5.1
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 3710868
FromStats_Duration                       : 01:50:27.789000000
FromStats_FrameCount                     : 7953347
FromStats_StreamSize                     : 3074356806

Audio #2
ID                                       : 3
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 1 h 50 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 640 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 506 MiB (2%)
Title                                    : AC-3 5.1
Language                                 : English
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 640000
FromStats_Duration                       : 01:50:27.808000000
FromStats_FrameCount                     : 207119
FromStats_StreamSize                     : 530224640

Audio #3
ID                                       : 4
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 1 h 50 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 224 kb/s
Channel(s)                               : 2 channels
Channel positions                        : Front: L R
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 177 MiB (1%)
Title                                    : Commentary with director Randal Kleiser and choreographer Patricia Birch
Language                                 : English
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 224000
FromStats_Duration                       : 01:50:27.808000000
FromStats_FrameCount                     : 207119
FromStats_StreamSize                     : 185578624

Text #1
ID                                       : 5
Format                                   : UTF-8
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
Title                                    : Stripped SRT
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 78
FromStats_Duration                       : 01:50:02.220000000
FromStats_FrameCount                     : 1844
FromStats_StreamSize                     : 64633

Text #2
ID                                       : 6
Format                                   : UTF-8
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
Title                                    : Full SRT
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 73
FromStats_Duration                       : 01:47:51.423000000
FromStats_FrameCount                     : 1624
FromStats_StreamSize                     : 59084

Text #3
ID                                       : 7
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Title                                    : Full
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 41789
FromStats_Duration                       : 01:47:51.423000000
FromStats_FrameCount                     : 3248
FromStats_StreamSize                     : 33804580

Text #4
ID                                       : 8
Format                                   : UTF-8
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
Title                                    : SDH SRT
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 85
FromStats_Duration                       : 01:50:06.558000000
FromStats_FrameCount                     : 2089
FromStats_StreamSize                     : 70525

Text #5
ID                                       : 9
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Title                                    : SDH
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 50589
FromStats_Duration                       : 01:50:06.559000000
FromStats_FrameCount                     : 4178
FromStats_StreamSize                     : 41777439

Text #6
ID                                       : 10
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Title                                    : Commentary with director Randal Kleiser and choreographer Patricia Birch
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 53245
FromStats_Duration                       : 01:50:11.188000000
FromStats_FrameCount                     : 3384
FromStats_StreamSize                     : 44002133

Text #7
ID                                       : 11
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : French
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 33153
FromStats_Duration                       : 01:49:59.176000000
FromStats_FrameCount                     : 3246
FromStats_StreamSize                     : 27347979

Text #8
ID                                       : 12
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Title                                    : Commentary with director Randal Kleiser and choreographer Patricia Birch
Language                                 : French
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 48945
FromStats_Duration                       : 01:50:24.618000000
FromStats_FrameCount                     : 3392
FromStats_StreamSize                     : 40530739

Text #9
ID                                       : 13
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Title                                    : EU
Language                                 : Spanish
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 37685
FromStats_Duration                       : 01:49:59.343000000
FromStats_FrameCount                     : 3226
FromStats_StreamSize                     : 31087689

Text #10
ID                                       : 14
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Title                                    : Latin
Language                                 : Spanish
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 37901
FromStats_Duration                       : 01:49:59.343000000
FromStats_FrameCount                     : 3098
FromStats_StreamSize                     : 31265693

Text #11
ID                                       : 15
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Title                                    : Commentary with director Randal Kleiser and choreographer Patricia Birch (EU)
Language                                 : Spanish
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 47652
FromStats_Duration                       : 01:50:24.618000000
FromStats_FrameCount                     : 3386
FromStats_StreamSize                     : 39460306

Text #12
ID                                       : 16
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Title                                    : Commentary with director Randal Kleiser and choreographer Patricia Birch (Latin)
Language                                 : Spanish
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 51882
FromStats_Duration                       : 01:50:24.618000000
FromStats_FrameCount                     : 3386
FromStats_StreamSize                     : 42962377

Text #13
ID                                       : 17
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Title                                    : EU
Language                                 : Portuguese
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 33313
FromStats_Duration                       : 01:49:59.426000000
FromStats_FrameCount                     : 3092
FromStats_StreamSize                     : 27481098

Text #14
ID                                       : 18
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Title                                    : BRA
Language                                 : Portuguese
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 35532
FromStats_Duration                       : 01:49:59.343000000
FromStats_FrameCount                     : 3242
FromStats_StreamSize                     : 29311641

Text #15
ID                                       : 19
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Title                                    : Commentary with director Randal Kleiser and choreographer Patricia Birch (BRA)
Language                                 : Portuguese
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 50295
FromStats_Duration                       : 01:50:24.618000000
FromStats_FrameCount                     : 3386
FromStats_StreamSize                     : 41648754

Text #16
ID                                       : 20
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Italian
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 37781
FromStats_Duration                       : 01:49:59.385000000
FromStats_FrameCount                     : 3192
FromStats_StreamSize                     : 31166470

Text #17
ID                                       : 21
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Title                                    : Commentary with director Randal Kleiser and choreographer Patricia Birch
Language                                 : Italian
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 51578
FromStats_Duration                       : 01:50:24.618000000
FromStats_FrameCount                     : 3386
FromStats_StreamSize                     : 42710928

Text #18
ID                                       : 22
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : German
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 39459
FromStats_Duration                       : 01:49:59.426000000
FromStats_FrameCount                     : 3220
FromStats_StreamSize                     : 32550906

Text #19
ID                                       : 23
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Title                                    : Commentary with director Randal Kleiser and choreographer Patricia Birch
Language                                 : German
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 50039
FromStats_Duration                       : 01:50:24.618000000
FromStats_FrameCount                     : 3386
FromStats_StreamSize                     : 41436602

Text #20
ID                                       : 24
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Dutch
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 35439
FromStats_Duration                       : 01:49:59.385000000
FromStats_FrameCount                     : 3246
FromStats_StreamSize                     : 29235196

Text #21
ID                                       : 25
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Swedish
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 35138
FromStats_Duration                       : 01:49:59.426000000
FromStats_FrameCount                     : 3294
FromStats_StreamSize                     : 28986354

Text #22
ID                                       : 26
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Norwegian
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 35988
FromStats_Duration                       : 01:49:59.385000000
FromStats_FrameCount                     : 3292
FromStats_StreamSize                     : 29687467

Text #23
ID                                       : 27
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Danish
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 35975
FromStats_Duration                       : 01:49:59.385000000
FromStats_FrameCount                     : 3020
FromStats_StreamSize                     : 29676705

Text #24
ID                                       : 28
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Finnish
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 37649
FromStats_Duration                       : 01:49:59.385000000
FromStats_FrameCount                     : 3292
FromStats_StreamSize                     : 31058124

Text #25
ID                                       : 29
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Hungarian
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 30938
FromStats_Duration                       : 01:49:59.385000000
FromStats_FrameCount                     : 3180
FromStats_StreamSize                     : 25521791

Text #26
ID                                       : 30
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Greek
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 37800
FromStats_Duration                       : 01:49:59.426000000
FromStats_FrameCount                     : 3242
FromStats_StreamSize                     : 31182410

Text #27
ID                                       : 31
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Turkish
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 36209
FromStats_Duration                       : 01:49:59.426000000
FromStats_FrameCount                     : 3288
FromStats_StreamSize                     : 29869928

Text #28
ID                                       : 32
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Japanese
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 22637
FromStats_Duration                       : 01:49:03.579000000
FromStats_FrameCount                     : 2678
FromStats_StreamSize                     : 18516626

Text #29
ID                                       : 33
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Japanese
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 32653
FromStats_Duration                       : 01:50:10.730000000
FromStats_FrameCount                     : 2710
FromStats_StreamSize                     : 26983111

Text #30
ID                                       : 34
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Title                                    : Cantonese
Language                                 : Chinese
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 25457
FromStats_Duration                       : 01:49:59.385000000
FromStats_FrameCount                     : 3282
FromStats_StreamSize                     : 21000231

Text #31
ID                                       : 35
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Title                                    : Mandarine Traditional
Language                                 : Chinese
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 30221
FromStats_Duration                       : 01:49:59.385000000
FromStats_FrameCount                     : 2702
FromStats_StreamSize                     : 24930197

Text #32
ID                                       : 36
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Title                                    : Mandarine Simplified
Language                                 : Chinese
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 30016
FromStats_Duration                       : 01:49:59.385000000
FromStats_FrameCount                     : 2736
FromStats_StreamSize                     : 24761653

Text #33
ID                                       : 37
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Korean
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 21506
FromStats_Duration                       : 01:49:59.385000000
FromStats_FrameCount                     : 2594
FromStats_StreamSize                     : 17741202

Text #34
ID                                       : 38
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Title                                    : Commentary with director Randal Kleiser and choreographer Patricia Birch
Language                                 : Korean
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 35749
FromStats_Duration                       : 01:50:24.618000000
FromStats_FrameCount                     : 3386
FromStats_StreamSize                     : 29603708

Text #35
ID                                       : 39
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Thai
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 27642
FromStats_Duration                       : 01:49:59.426000000
FromStats_FrameCount                     : 3114
FromStats_StreamSize                     : 22802910

Menu
00:00:00.000                             : en:00:00:00.000
00:05:19.069                             : en:00:05:19.069
00:13:03.533                             : en:00:13:03.533
00:18:41.579                             : en:00:18:41.579
00:24:58.163                             : en:00:24:58.163
00:32:49.092                             : en:00:32:49.092
00:38:13.082                             : en:00:38:13.082
00:45:13.419                             : en:00:45:13.419
00:54:30.517                             : en:00:54:30.517
01:00:05.894                             : en:01:00:05.894
01:12:11.202                             : en:01:12:11.202
01:17:27.643                             : en:01:17:27.643
01:18:41.675                             : en:01:18:41.675
01:26:00.697                             : en:01:26:00.697
01:30:48.068                             : en:01:30:48.068
01:37:46.694                             : en:01:37:46.694
01:45:11.222                             : en:01:45:11.222
01:48:11.151                             : en:01:48:11.151

油脂.Grease.1978.2160p.BluRay.x265.10bit.HDR.TrueHD.5.1-IA.中文字幕.27.87 GB.torrent

70.26 KB, 下载次数: 18

油脂.Grease.1978.2160p.BluRay.x265.10bit.HDR.TrueHD.5.1-IA.中文字幕.27.87 GB

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

BT探索  

GMT+8, 2018-10-19 13:23

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表