BT探索

 找回密码
 注册
查看: 258|回复: 0

[HDR] 拯救大兵瑞恩.1998.2160p.BluRay.x265.10bit.HDR.TrueHD.7.1.Atmos.41.25 GB

[复制链接]

3万

主题

4万

帖子

13万

影币

管理员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积分
136978
注册时间
2010-9-1
最后登录
2018-10-23

Medal No.1Medal No.2Medal No.3Medal No.4Medal No.5Medal No.6Medal No.7Medal No.8Medal No.9Medal No.10

发表于 2018-5-6 08:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
海报


导演: 史蒂文·斯皮尔伯格
编剧: 罗伯特·罗达特
主演: 汤姆·汉克斯 / 汤姆·塞兹摩尔 / 爱德华·伯恩斯 / 巴里·佩珀 / 亚当·戈德堡 / 范·迪塞尔 / 吉奥瓦尼·瑞比西 / 杰瑞米·戴维斯 / 马特·达蒙 / 特德·丹森 / 保罗·吉亚玛提 / 丹尼斯·法里纳 / 马克斯·马蒂尼 / 丹兰·布鲁诺 / 安德鲁·斯科特
类型: 剧情 / 历史 / 战争
官方网站: http://www.rzm.com/pvt.ryan/index.html
制片国家/地区: 美国
语言: 英语 / 法语 / 德语 / 捷克语
上映日期: 1998-07-24(美国)
片长: 169分钟
又名: 雷霆救兵(港) / 抢救雷恩大兵(台) / 拯救大兵雷恩
IMDb链接: tt0120815

拯救大兵瑞恩的剧情简介 · · · · · ·
  瑞恩(马特•达蒙 Matt Damon饰 )是二战期间的美国伞兵,被困在了敌人后方。更不幸的是,他的三个兄弟全部在战争中死亡,如果他也遇难,家中的老母亲将无依无靠。
  美国作战总指挥部知道了这个情况,毅然决定组织一个小分队前往救援,其中包括米勒上尉(汤姆•汉克斯 Tom Hanks 饰 )和翻译厄本(杰里米.戴维斯 Jererry Davies饰)。然而,敌方危险重重,他们一路上随时与死亡打交道。他们非常怀疑,到底值不值得冒着八个人的生命危险,去搭救一个人。
  大家一路辗转寻找瑞恩,对于这次搭救行动,有人不满,有人热忱,有人好奇。大家一次次闻到死神的气息,瑞恩的获救付出了沉重的代价。

拯救大兵瑞恩的获奖情况
第71届奥斯卡金像奖 最佳影片(提名) 马克·戈登 / 史蒂文·斯皮尔伯格 / Ian Bryce / Gary Levinsohn
第71届奥斯卡金像奖 最佳导演 史蒂文·斯皮尔伯格
第22届日本电影学院奖 最佳外语片(提名)

截图
Video
ID                                       : 1
Format                                   : HEVC
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
Format profile                           : Main 10@L5.1@High
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration                                 : 2 h 49 min
Width                                    : 3 840 pixels
Height                                   : 2 160 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth                                : 10 bits
Writing library                          : x265 2.7+340-aa9102400f24:[Windows][GCC 7.3.0][64 bit] 10bit
Encoding settings                        : cpuid=1176575 / frame-threads=6 / numa-pools=32 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x2160 / interlace=0 / total-frames=243760 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=24 / keyint=240 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=22.8 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,1) / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-mv-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Color range                              : Limited
Color primaries                          : BT.2020
Transfer characteristics                 : PQ
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 28432443
FromStats_Duration                       : 02:49:26.824000000
FromStats_FrameCount                     : 243760
FromStats_StreamSize                     : 36133456730
Mastering display color primaries        : Display P3
Mastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2

Audio #1
ID                                       : 2
Format                                   : TrueHD
Format profile                           : TrueHD+Atmos / TrueHD
Codec ID                                 : A_TRUEHD
Bit rate mode                            : Variable
Maximum bit rate                         : 7 932 kb/s
Channel(s)                               : Object Based / 8 channels
Channel positions                        : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE
Sampling rate                            :  / 48.0 kHz
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
Compression mode                         : Lossless
Title                                    : Atmos 7.1
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 5467060
FromStats_Duration                       : 02:49:26.824000000
FromStats_FrameCount                     : 12200189
FromStats_StreamSize                     : 6947829932

Audio #2
ID                                       : 3
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 2 h 49 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 640 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 776 MiB (2%)
Language                                 : English
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 640000
FromStats_Duration                       : 02:49:26.848000000
FromStats_FrameCount                     : 317714
FromStats_StreamSize                     : 813347840

Text #1
ID                                       : 4
Format                                   : UTF-8
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
Title                                    : Stripped SRT
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 53
FromStats_Duration                       : 02:37:22.057000000
FromStats_FrameCount                     : 1701
FromStats_StreamSize                     : 63510

Text #2
ID                                       : 5
Format                                   : UTF-8
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
Title                                    : Full SRT
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 53
FromStats_Duration                       : 02:37:22.016000000
FromStats_FrameCount                     : 1689
FromStats_StreamSize                     : 63401

Text #3
ID                                       : 6
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Title                                    : Full
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 32074
FromStats_Duration                       : 02:37:22.016000000
FromStats_FrameCount                     : 3378
FromStats_StreamSize                     : 37855805

Text #4
ID                                       : 7
Format                                   : UTF-8
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
Title                                    : SDH SRT
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 56
FromStats_Duration                       : 02:37:28.981000000
FromStats_FrameCount                     : 1810
FromStats_StreamSize                     : 66941

Text #5
ID                                       : 8
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Title                                    : SDH
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 34393
FromStats_Duration                       : 02:37:28.981000000
FromStats_FrameCount                     : 3620
FromStats_StreamSize                     : 40622961

Text #6
ID                                       : 9
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : French
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 25670
FromStats_Duration                       : 02:48:25.595000000
FromStats_FrameCount                     : 2950
FromStats_StreamSize                     : 32427253

Text #7
ID                                       : 10
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Title                                    : EU
Language                                 : Spanish
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 28120
FromStats_Duration                       : 02:48:25.637000000
FromStats_FrameCount                     : 3378
FromStats_StreamSize                     : 35521801

Text #8
ID                                       : 11
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Title                                    : Latin
Language                                 : Spanish
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 23133
FromStats_Duration                       : 02:48:25.220000000
FromStats_FrameCount                     : 2908
FromStats_StreamSize                     : 29221471

Text #9
ID                                       : 12
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Portuguese
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 21543
FromStats_Duration                       : 02:48:25.553000000
FromStats_FrameCount                     : 2770
FromStats_StreamSize                     : 27213643

Text #10
ID                                       : 13
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Italian
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 25585
FromStats_Duration                       : 02:48:25.345000000
FromStats_FrameCount                     : 3194
FromStats_StreamSize                     : 32318744

Text #11
ID                                       : 14
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : German
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 30436
FromStats_Duration                       : 02:48:25.595000000
FromStats_FrameCount                     : 3412
FromStats_StreamSize                     : 38447328

Text #12
ID                                       : 15
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Dutch
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 26613
FromStats_Duration                       : 02:45:43.350000000
FromStats_FrameCount                     : 3376
FromStats_StreamSize                     : 33078426

Text #13
ID                                       : 16
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Swedish
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 25411
FromStats_Duration                       : 02:45:43.433000000
FromStats_FrameCount                     : 3378
FromStats_StreamSize                     : 31585260

Text #14
ID                                       : 17
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Norwegian
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 25961
FromStats_Duration                       : 02:45:43.558000000
FromStats_FrameCount                     : 3372
FromStats_StreamSize                     : 32268313

Text #15
ID                                       : 18
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Danish
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 26300
FromStats_Duration                       : 02:45:43.391000000
FromStats_FrameCount                     : 3378
FromStats_StreamSize                     : 32689339

Text #16
ID                                       : 19
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Finnish
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 28270
FromStats_Duration                       : 02:45:43.391000000
FromStats_FrameCount                     : 3378
FromStats_StreamSize                     : 35137864

Text #17
ID                                       : 20
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Japanese
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 18072
FromStats_Duration                       : 02:38:23.869000000
FromStats_FrameCount                     : 2816
FromStats_StreamSize                     : 21469417

Menu
00:00:00.000                             : en:00:00:00.000
00:04:30.437                             : en:00:04:30.437
00:13:47.076                             : en:00:13:47.076
00:18:56.886                             : en:00:18:56.886
00:26:53.487                             : en:00:26:53.487
00:36:11.795                             : en:00:36:11.795
00:45:47.536                             : en:00:45:47.536
00:57:39.456                             : en:00:57:39.456
01:05:26.339                             : en:01:05:26.339
01:13:45.838                             : en:01:13:45.838
01:17:42.074                             : en:01:17:42.074
01:24:05.082                             : en:01:24:05.082
01:35:29.724                             : en:01:35:29.724
01:46:43.188                             : en:01:46:43.188
01:59:35.543                             : en:01:59:35.543
02:07:25.596                             : en:02:07:25.596
02:17:11.598                             : en:02:17:11.598
02:26:54.389                             : en:02:26:54.389
02:32:42.737                             : en:02:32:42.737
02:42:38.916                             : en:02:42:38.916

Saving.Private.Ryan.1998.2160p.BluRay.x265.10bit.HDR.TrueHD.7.1.Atmos.torrent

103.78 KB, 下载次数: 36

QQ电影交流群: 498117193
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

BT探索  

GMT+8, 2018-10-24 08:59

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表