BT探索

 找回密码
 注册
查看: 241|回复: 0

[HDR] 魅影缝匠.Phantom.Thread.2017.2160p.BluRay.x265.10bit.HDR.DTS-X.7.1-AM.48.02 GB

[复制链接]

3万

主题

4万

帖子

13万

影币

管理员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积分
136978
注册时间
2010-9-1
最后登录
2018-10-23

Medal No.1Medal No.2Medal No.3Medal No.4Medal No.5Medal No.6Medal No.7Medal No.8Medal No.9Medal No.10

发表于 2018-5-10 14:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
海报


导演: 保罗·托马斯·安德森
编剧: 保罗·托马斯·安德森
主演: 丹尼尔·戴-刘易斯 / 薇姬·克里普斯 / 莱丝利·曼维尔 / 卡米拉·拉瑟福德 / 吉娜·麦基 / 布莱恩·格里森 / 哈里特·桑塞姆·哈里斯 / 理查德·格拉翰 / 西拉斯·卡森 / 朱莉娅·戴维斯 / 简·佩里
类型: 剧情 / 爱情
官方网站: www.focusfeatures.com/phantom-thread
制片国家/地区: 美国 / 英国
语言: 英语 / 法语
上映日期: 2017-12-25(美国点映) / 2018-01-19(美国)
片长: 130分钟
又名: 霓裳魅影(港/台) / 幽冥端绪 / 幽灵线条 / 一缕浮生 / 衣缕浮生 / 丝缕幻象
IMDb链接: tt5776858

魅影缝匠的剧情简介 · · · · · ·
  故事发生在二十世纪五十年代的伦敦,雷诺兹(丹尼尔·戴-刘易斯 Daniel Day Lewis 饰)和妹妹西丽奥(莱丝利·曼维尔 Lesley Manville 饰)一起经营着名为“伍德科克之家”的制衣所,在伦敦当时的上流社会之中,能够穿上雷诺兹亲手缝制的礼服是每一个王公显贵和明星名流的愿望。
  一次偶然中,雷诺兹在餐馆里遇见了名为阿尔玛(薇姬·克里普斯 Vicky Krieps 饰)的女服务生,两人一见钟情。雷诺兹将阿尔玛领入了五光十色的花花世界,但阿尔玛眼中却一直凝望着雷诺兹的身影。在生活中,雷诺兹是一个特别难缠和挑剔的怪人,朝夕相处之下,他和阿尔玛之间屡屡产生矛盾。眼看着雷诺兹的态度越来越冷淡,阿尔玛知道,自己必须采取行动,来捍卫她的爱情。

魅影缝匠的获奖情况
第90届奥斯卡金像奖 最佳影片(提名) 梅根·埃里森 / 乔安妮·塞拉尔 / 保罗·托马斯·安德森 / 丹尼尔·卢皮
第75届金球奖 电影类 剧情片最佳男主角(提名) 丹尼尔·戴-刘易斯
第71届英国电影学院奖 电影奖 最佳男主角(提名) 丹尼尔·戴-刘易斯

截图
Video
ID                                       : 1
Format                                   : HEVC
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
Format profile                           : Main 10@L5.1@High
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration                                 : 2 h 10 min
Width                                    : 3 840 pixels
Height                                   : 2 076 pixels
Display aspect ratio                     : 1.85:1
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth                                : 10 bits
Writing library                          : x265 2.7+346-69aafa6d70ad:[Windows][GCC 7.3.0][64 bit] 10bit
Encoding settings                        : cpuid=1176575 / frame-threads=6 / numa-pools=32 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x2076 / interlace=0 / total-frames=187191 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=24 / keyint=240 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,50) / max-cll=637,75 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-mv-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Color range                              : Limited
Color primaries                          : BT.2020
Transfer characteristics                 : PQ
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 46575517
FromStats_Duration                       : 02:10:07.425000000
FromStats_FrameCount                     : 187191
FromStats_StreamSize                     : 45454357485
Mastering display color primaries        : Display P3
Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2
Maximum Content Light Level              : 637 cd/m2
Maximum Frame-Average Light Level        : 75 cd/m2

Audio
ID                                       : 2
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Format profile                           : X / MA / Core
Codec ID                                 : A_DTS
Bit rate mode                            : Variable / Variable / Constant
Bit rate                                 : Unknown / Unknown / 1 509 kb/s
Channel(s)                               : Object Based / 8 channels / 6 channels
Channel positions                        : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            :  / 48.0 kHz / 48.0 kHz
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                                :  / 24 bits / 24 bits
Compression mode                         :  / Lossless / Lossy
Title                                    : DTS-X 7.1
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 6228411
FromStats_Duration                       : 02:10:07.435000000
FromStats_FrameCount                     : 731947
FromStats_StreamSize                     : 6078489632

Text #1
ID                                       : 3
Format                                   : UTF-8
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
Title                                    : Stripped SRT (not positioned)
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 38
FromStats_Duration                       : 02:02:48.778000000
FromStats_FrameCount                     : 1136
FromStats_StreamSize                     : 35804

Text #2
ID                                       : 4
Format                                   : UTF-8
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
Title                                    : SDH SRT (not positioned)
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 42
FromStats_Duration                       : 02:02:48.778000000
FromStats_FrameCount                     : 1276
FromStats_StreamSize                     : 39351

Text #3
ID                                       : 5
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Title                                    : SDH
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 28679
FromStats_Duration                       : 02:03:34.949000000
FromStats_FrameCount                     : 2562
FromStats_StreamSize                     : 26581876

Text #4
ID                                       : 6
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : French
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 20190
FromStats_Duration                       : 02:10:04.380000000
FromStats_FrameCount                     : 2269
FromStats_StreamSize                     : 19697254

Text #5
ID                                       : 7
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Spanish
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 23617
FromStats_Duration                       : 02:10:01.335000000
FromStats_FrameCount                     : 2585
FromStats_StreamSize                     : 23030817

Menu
00:00:00.000                             : en:00:00:00.000
00:05:46.638                             : en:00:05:46.638
00:11:06.666                             : en:00:11:06.666
00:15:53.161                             : en:00:15:53.161
00:24:01.357                             : en:00:24:01.357
00:31:03.445                             : en:00:31:03.445
00:35:58.615                             : en:00:35:58.615
00:39:50.805                             : en:00:39:50.805
00:44:25.329                             : en:00:44:25.329
00:47:46.655                             : en:00:47:46.655
00:56:31.680                             : en:00:56:31.680
01:02:15.649                             : en:01:02:15.649
01:10:50.955                             : en:01:10:50.955
01:20:56.393                             : en:01:20:56.393
01:25:33.670                             : en:01:25:33.670
01:34:44.804                             : en:01:34:44.804
01:37:21.878                             : en:01:37:21.878
01:42:05.036                             : en:01:42:05.036
01:48:17.032                             : en:01:48:17.032
01:59:35.752                             : en:01:59:35.752

Phantom.Thread.2017.2160p.BluRay.x265.10bit.HDR.DTS-X.7.1.torrent

120.66 KB, 下载次数: 6

QQ电影交流群: 498117193
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

BT探索  

GMT+8, 2018-10-24 08:17

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表