BT探索

 找回密码
 注册
查看: 241|回复: 0

[HDR] 源代码.Source.Code.2011.2160p.BluRay.x265.10bit.HDR.TrueHD.7.1.Atmos.20.60 GB

[复制链接]

3万

主题

4万

帖子

13万

影币

管理员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积分
136978
注册时间
2010-9-1
最后登录
2018-10-23

Medal No.1Medal No.2Medal No.3Medal No.4Medal No.5Medal No.6Medal No.7Medal No.8Medal No.9Medal No.10

发表于 2018-5-11 09:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
海报


导演: 邓肯·琼斯
编剧: 本·雷普利
主演: 杰克·吉伦哈尔 / 维拉·法米加 / 米歇尔·莫纳汉 / 杰弗里·怀特 / 拉塞尔·皮特斯 / 詹姆斯·A·伍兹 / 迈克尔·阿登 / 乔·柯布登 / 卡斯·安瓦尔
类型: 科幻 / 悬疑 / 惊悚
制片国家/地区: 美国 / 加拿大
语言: 英语
上映日期: 2011-08-30(中国大陆) / 2011-03-11(西南偏南电影节) / 2011-04-01(美国)
片长: 93分钟
又名: 启动原始码(台) / 危机解密(港)
IMDb链接: tt0945513

源代码的剧情简介 · · · · · ·
  在阿富汗执行任务的美国空军飞行员科特史蒂文斯上尉(杰克·吉伦哈尔 Jake Gyllenhaal 饰)突然惊醒,发现自己在一辆高速行驶的列车上,而他的身边坐着一个素不相识的女子克里斯蒂安(米歇尔·莫娜汉 Michelle Monaghan 饰)正在与自己讲话。科尔不知自己为什么会在这辆车上,而且他发现自己居然是以另一个人的身份存在,正当他迷惑不解的时候,列车上忽然发生爆炸……
  科特又一次惊醒,发现自己身处一个密闭的太空仓里,有一位女军官古德温(维拉·法米加 Vera Farmiga 饰)正在通过视频和自己对话,并要求自己报告列车上发生的事情。一头雾水的科特还没搞明白是怎么回事时,他又一次被送上那辆列车。这次之后,科特终于明白自己在执行一件任务,负责调察芝加哥火车爆炸案找到恐怖份子并查出他的下一个目标。科特被一次又一次的送上那辆高速列车,每次只有八分钟的时间调察,调察过程中,科特发现自己已在一周前去世,原来他正在参与是一项“脑波原代码”的秘密任务,这项任务通过已经死亡的科特尚未完全死亡的脑细胞影像来还原事件,调查事情的真相。最终,科特顺利完成了任务,但是他却决定再一次返回列车,拯救列车上那些无辜的生命……

截图
Video
ID                                       : 1
Format                                   : HEVC
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
Format profile                           : Main 10@L5.1@High
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration                                 : 1 h 33 min
Width                                    : 3 840 pixels
Height                                   : 2 076 pixels
Display aspect ratio                     : 1.85:1
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth                                : 10 bits
Writing library                          : x265 2.7+346-69aafa6d70ad:[Windows][GCC 7.3.0][64 bit] 10bit
Encoding settings                        : cpuid=1176575 / frame-threads=6 / numa-pools=32 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x2076 / interlace=0 / total-frames=134097 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=24 / keyint=240 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,20) / max-cll=1000,848 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-mv-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Color range                              : Limited
Color primaries                          : BT.2020
Transfer characteristics                 : PQ
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 25643631
FromStats_Duration                       : 01:33:12.963000000
FromStats_FrameCount                     : 134097
FromStats_StreamSize                     : 17927985496
Mastering display color primaries        : Display P3
Mastering display luminance              : min: 0.0020 cd/m2, max: 1000 cd/m2
Maximum Content Light Level              : 1000 cd/m2
Maximum Frame-Average Light Level        : 848 cd/m2

Audio #1
ID                                       : 2
Format                                   : TrueHD
Format profile                           : TrueHD+Atmos / TrueHD
Codec ID                                 : A_TRUEHD
Bit rate mode                            : Variable
Maximum bit rate                         : 8 805 kb/s
Channel(s)                               : Object Based / 8 channels
Channel positions                        : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE
Sampling rate                            :  / 48.0 kHz
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
Compression mode                         : Lossless
Title                                    : Atmos 7.1
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 4673282
FromStats_Duration                       : 01:33:12.964000000
FromStats_FrameCount                     : 6711556
FromStats_StreamSize                     : 3267187642

Audio #2
ID                                       : 3
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 1 h 33 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 640 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 427 MiB (2%)
Title                                    : AC-3 5.1
Language                                 : English
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 640000
FromStats_Duration                       : 01:33:12.992000000
FromStats_FrameCount                     : 174781
FromStats_StreamSize                     : 447439360

Audio #3
ID                                       : 4
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 1 h 33 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 192 kb/s
Channel(s)                               : 2 channels
Channel positions                        : Front: L R
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 128 MiB (1%)
Title                                    : Commentary with Director Duncan Jones, Writer Ben Phillips and Actor Jake Gyllenhaal
Language                                 : English
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 192000
FromStats_Duration                       : 01:33:12.992000000
FromStats_FrameCount                     : 174781
FromStats_StreamSize                     : 134231808

Text #1
ID                                       : 5
Format                                   : UTF-8
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
Title                                    : Stripped SRT
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 65
FromStats_Duration                       : 01:24:20.931000000
FromStats_FrameCount                     : 1157
FromStats_StreamSize                     : 41550

Text #2
ID                                       : 6
Format                                   : UTF-8
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
Title                                    : SDH SRT
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 64
FromStats_Duration                       : 01:32:20.452000000
FromStats_FrameCount                     : 1280
FromStats_StreamSize                     : 44861

Text #3
ID                                       : 7
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Title                                    : SDH
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 43687
FromStats_Duration                       : 01:32:20.452000000
FromStats_FrameCount                     : 2560
FromStats_StreamSize                     : 30256043

Text #4
ID                                       : 8
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language                                 : Spanish
Default                                  : No
Forced                                   : No
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
FromStats_BitRate                        : 38579
FromStats_Duration                       : 01:24:20.306000000
FromStats_FrameCount                     : 2298
FromStats_StreamSize                     : 24402854

Menu
00:00:00.000                             : en:00:00:00.000
00:06:52.412                             : en:00:06:52.412
00:11:03.079                             : en:00:11:03.079
00:17:19.997                             : en:00:17:19.997
00:21:05.681                             : en:00:21:05.681
00:28:36.757                             : en:00:28:36.757
00:31:50.367                             : en:00:31:50.367
00:36:19.886                             : en:00:36:19.886
00:41:34.701                             : en:00:41:34.701
00:47:21.839                             : en:00:47:21.839
00:52:30.814                             : en:00:52:30.814
00:54:32.686                             : en:00:54:32.686
00:58:01.228                             : en:00:58:01.228
01:03:02.278                             : en:01:03:02.278
01:09:40.009                             : en:01:09:40.009
01:15:12.049                             : en:01:15:12.049
01:21:49.655                             : en:01:21:49.655
01:24:41.118                             : en:01:24:41.118

Source.Code.2011.2160p.BluRay.x265.10bit.HDR.TrueHD.7.1.Atmos.torrent

52.19 KB, 下载次数: 22

QQ电影交流群: 498117193
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

BT探索  

GMT+8, 2018-10-24 08:18

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表