BT探索

 找回密码
 注册
查看: 304|回复: 0

[Remux] 黑豹.2018.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos.中文字幕.55.53 GB

[复制链接]

3万

主题

4万

帖子

13万

影币

管理员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积分
136989
注册时间
2010-9-1
最后登录
2018-10-24

Medal No.1Medal No.2Medal No.3Medal No.4Medal No.5Medal No.6Medal No.7Medal No.8Medal No.9Medal No.10

发表于 2018-5-12 21:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式导演: 瑞恩·库格勒
编剧: 瑞恩·库格勒 / 乔·罗伯特·科尔 / 斯坦·李 / 杰克·科比
主演: 查德维克·博斯曼 / 露皮塔·尼永奥 / 迈克尔·B·乔丹 / 丹娜·奎里拉 / 马丁·弗瑞曼 / 丹尼尔·卡卢亚 / 利蒂希娅·赖特 / 温斯顿·杜克 / 斯特林·K·布朗 / 安吉拉·贝塞特 / 福里斯特·惠特克 / 安迪·瑟金斯 / 弗洛伦丝·卡松巴 / 约翰·卡尼 / 大卫·S.李 / 娜比娅·毕
类型: 动作 / 科幻 / 冒险
制片国家/地区: 美国
语言: 英语 / 韩语
上映日期: 2018-03-09(中国大陆) / 2018-02-16(美国)
片长: 134分钟 / 135分钟(中国大陆)
IMDb链接: tt1825683

黑豹的剧情简介 · · · · · ·
  在漫威影业的影片《黑豹》中,特查拉在其父亲——前瓦坎达国王去世之后,回到了这个科技先进但与世隔绝的非洲国家,继任成为新一任“黑豹”及国王。当旧敌重现时,作为“黑豹”及国王的特查拉身陷两难境地,眼看着瓦坎达及全世界陷于危难之中。面对背叛与危险,这位年轻的国王必须联合同盟, 释放“黑豹”全部力量,奋力捍卫他的人民和国土。

截图
Video #1
ID                                       : 1
Format                                   : HEVC
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
Format profile                           : Main 10@L5.1@High
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration                                 : 2 h 14 min
Bit rate                                 : 44.3 Mb/s
Width                                    : 3 840 pixels
Height                                   : 2 160 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth                                : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.223
Stream size                              : 41.7 GiB (75%)
Title                                    : Black.Panther.2018.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Color range                              : Limited
Color primaries                          : BT.2020
Transfer characteristics                 : PQ
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
Mastering display color primaries        : Display P3
Mastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2

Video #2
ID                                       : 2
Format                                   : HEVC
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
Format profile                           : Main 10@L5.1@High
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration                                 : 2 h 14 min
Bit rate                                 : 3 409 kb/s
Width                                    : 1 920 pixels
Height                                   : 1 080 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth                                : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.069
Stream size                              : 3.20 GiB (6%)
Title                                    : Black.Panther.2018.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Default                                  : No
Forced                                   : No
Color range                              : Limited
Color primaries                          : BT.2020
Transfer characteristics                 : PQ
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
Mastering display color primaries        : Display P3
Mastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2

Audio #1
ID                                       : 3
Format                                   : TrueHD
Format profile                           : TrueHD+Atmos / TrueHD
Codec ID                                 : A_TRUEHD
Duration                                 : 2 h 14 min
Bit rate mode                            : Variable
Bit rate                                 : 4 327 kb/s
Maximum bit rate                         : 7 134 kb/s
Channel(s)                               : Object Based / 8 channels
Channel positions                        : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE
Sampling rate                            :  / 48.0 kHz
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
Compression mode                         : Lossless
Delay relative to video                  : 32 ms
Stream size                              : 4.07 GiB (7%)
Title                                    : Black.Panther.2018.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No

Audio #2
ID                                       : 4
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Format profile                           : MA / Core
Codec ID                                 : A_DTS
Duration                                 : 2 h 14 min
Bit rate mode                            : Variable / Constant
Bit rate                                 : 3 247 kb/s / 1 509 kb/s
Channel(s)                               : 8 channels / 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                                : 24 bits
Compression mode                         : Lossless / Lossy
Stream size                              : 3.05 GiB (5%)
Title                                    : Black.Panther.2018.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #3
ID                                       : 5
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 2 h 14 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 640 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Delay relative to video                  : 31 ms
Stream size                              : 616 MiB (1%)
Title                                    : Black.Panther.2018.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : English
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #4
ID                                       : 6
Format                                   : E-AC-3
Format/Info                              : Enhanced Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_EAC3
Duration                                 : 2 h 14 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 500 b/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 187.500 FPS (256 SPF)
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 986 MiB (2%)
Title                                    : Black.Panther.2018.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : English
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #5
ID                                       : 7
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 2 h 14 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 320 kb/s
Channel(s)                               : 2 channels
Channel positions                        : Front: L R
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 308 MiB (1%)
Title                                    : Black.Panther.2018.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : English
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #6
ID                                       : 8
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 2 h 14 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 640 kb/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 616 MiB (1%)
Title                                    : Black.Panther.2018.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : French
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No

Audio #7
ID                                       : 9
Format                                   : E-AC-3
Format/Info                              : Enhanced Audio Coding 3
Codec ID                                 : A_EAC3
Duration                                 : 2 h 14 min
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 500 b/s
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 187.500 FPS (256 SPF)
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 986 MiB (2%)
Title                                    : Black.Panther.2018.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
Language                                 : Spanish
Service kind                             : Complete Main
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #1
ID                                       : 10
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 2 h 14 min
Bit rate                                 : 32.4 kb/s
Count of elements                        : 3670
Stream size                              : 31.0 MiB (0%)
Title                                    : English-PGS
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No

Text #2
ID                                       : 11
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 2 h 14 min
Bit rate                                 : 27.4 kb/s
Count of elements                        : 2946
Stream size                              : 26.3 MiB (0%)
Title                                    : French-PGS
Language                                 : French
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #3
ID                                       : 12
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 2 h 14 min
Bit rate                                 : 26.9 kb/s
Count of elements                        : 2906
Stream size                              : 25.8 MiB (0%)
Title                                    : Spanish-PGS
Language                                 : Spanish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #4
ID                                       : 13
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 2 h 14 min
Bit rate                                 : 16.2 kb/s
Count of elements                        : 2908
Stream size                              : 15.6 MiB (0%)
Title                                    : Chinese-PGS
Language                                 : Chinese
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #5
ID                                       : 14
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 2 h 14 min
Bit rate                                 : 13.4 kb/s
Count of elements                        : 2930
Stream size                              : 12.9 MiB (0%)
Title                                    : Korean-PGS
Language                                 : Korean
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #6
ID                                       : 15
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 2 h 14 min
Bit rate                                 : 16.1 kb/s
Count of elements                        : 2912
Stream size                              : 15.5 MiB (0%)
Title                                    : Thai-PGS
Language                                 : Thai
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #7
ID                                       : 16
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 2 h 14 min
Bit rate                                 : 17.8 kb/s
Count of elements                        : 2998
Stream size                              : 17.1 MiB (0%)
Title                                    : Chinese-PGS
Language                                 : Chinese
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #8
ID                                       : 17
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 2 h 10 min
Bit rate                                 : 853 b/s
Count of elements                        : 136
Stream size                              : 816 KiB (0%)
Title                                    : English-FORCED-PGS
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #9
ID                                       : 18
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 2 h 12 min
Bit rate                                 : 1 253 b/s
Count of elements                        : 194
Stream size                              : 1.19 MiB (0%)
Title                                    : French-FORCED-PGS
Language                                 : French
Default                                  : No
Forced                                   : No

Text #10
ID                                       : 19
Format                                   : PGS
Muxing mode                              : zlib
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                                 : 2 h 10 min
Bit rate                                 : 1 021 b/s
Count of elements                        : 152
Stream size                              : 980 KiB (0%)
Title                                    : Spanish-FORCED-PGS
Language                                 : Spanish
Default                                  : No
Forced                                   : No

Menu
00:00:00.000                             : en:Chapter 1
00:06:56.290                             : en:Chapter 2
00:12:02.805                             : en:Chapter 3
00:19:12.359                             : en:Chapter 4
00:28:32.961                             : en:Chapter 5
00:33:11.698                             : en:Chapter 6
00:40:57.496                             : en:Chapter 7
00:48:34.036                             : en:Chapter 8
00:53:46.097                             : en:Chapter 9
01:01:57.338                             : en:Chapter 10
01:08:33.025                             : en:Chapter 11
01:16:46.768                             : en:Chapter 12
01:22:24.022                             : en:Chapter 13
01:31:21.434                             : en:Chapter 14
01:41:15.360                             : en:Chapter 15
01:50:56.483                             : en:Chapter 16
01:59:16.941                             : en:Chapter 17
02:02:43.647                             : en:Chapter 18

黑豹.2018.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos.中文字幕.55.53 GB.torrent

139.42 KB, 下载次数: 37

黑豹.2018.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos.中文字幕.55.53 GB

QQ电影交流群: 498117193
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

BT探索  

GMT+8, 2018-10-24 09:45

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表